Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een attaché voor de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

bel met de vermelding "job" en een vergrootglas

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar een attaché om de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen te versterken.

organogram_dvc_22_05_2019.png

Over de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

De directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' omvat uiteenlopende beroepsprofielen: juristen, artsen, verpleegkundigen, gezondheidsspecialisten, enz. werken er naast elkaar.  Haar strategische opdracht is streven naar een kwalitatief en voor iedereen toegankelijk geïntegreerd systeem voor gezondheid en bijstand aan personen in Brussel.

Deze directie wordt onderverdeeld naargelang de behandelde sectoren:

 • Gezondheid:
  • Zorginstellingen (ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen), patiënten rechten en eSanté;
  • Eerstelijns- en ambulante zorg;
  • Preventieve Geneeskunde (kankeropsporing, vaccinatie, enz.) en overdraagbare ziekten;
  • Dopingbestrijding en residuaire bevoegdheden.
 • Bijstand aan Personen:
  • Dakloosheid, Jeugdbescherming en filmkeuring;
  • Bijstand aan personen (diensten voor bijstand aan personen, diensten voor justitieel welzijnswerk, inburgering van nieuwkomers, diensten voor schuldbemiddeling, voedselhulp, Roma's, niet gebruik van rechtenenz.), sociale hulpverlening.

Vacante betrekking

De betrekking kan worden ingevuld:

 • Via externe mutatie: de betrekking is toegankelijk voor de statutaire ambtenaren van Iriscare, van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Waalse Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR is aangeworven;
 • Op contractuele basis: de betrekking is toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring

1 attaché

FR/NL

Description de fonction

Functiebeschrijving

Moniteur belge - Belgisch Staatsblad

VDAB FRNL

Actiris FRNL

Jobat FRNL

Indeed FRNL

Tot 30/11/2022, 18u

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, veel verlofdagen, …

Indienen van de kandidaturen

Richt uw kandidatuur (motivatiebrief en cv) aan mevrouw Nathalie Noël, leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College. Mail de documenten uiterlijk op 30 november 2022 om 18 uur naar de dienst HRM via het adres jobs@ggc.brussels.

Vermeld in uw e-mail het referentienummer: 2022_BE_A1_14.

Enkel de volledige kandidaatstellingen (cv en motivatiebrief) komen in aanmerking.

Verloop van de selectie

De geselecteerde kandidaten worden tussen 9 en 22 december 2022 gehoord door een selectiecommissie zodat ze hun traject, motivatie en kennis van onze administratie kunnen toelichten.

De kandidaten leggen van tevoren een schriftelijke test (casus) af die hun technische vaardigheden evalueert.

Contact

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: jobs@ggc.brussels.