Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een attaché "Equal Diversity" voor de dienst Human Ressources

afbeelding van een vergrootglas met het woord job

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar een attaché "Equal Diversity" om de dienst Human Ressources te versterken.

organogram_dvc_22_05_2019.png

Over de dienst Human Resources

Als taken heeft de Dienst 'Human Ressources':

 • Het voorbereiden en beheren van de begroting;
 • Het controleren van de loonelementen;
 • Het zorgen voor financiële verrichtingen: beheer van de lonen en facturen met betrekking tot het departement (sociale abonnementen zoals MIVB, NMBS, Villo!, diverse HR-facturen, verzekeringen,…);
 • Het toezien op de naleving van de wetgeving inzake overheid- en arbeidsrecht;
 • Het opvolgen van de wijzigingen in de regelgeving aangaande het personeel;
 • Het opzetten procedures, opvolg- en beheersinstrumenten;
 • Het voorzien van HR-statistieken;
 • Het controleren van alle soorten afwezigheden (verloven, zendingen,…);
 • Het organiseren van aanwervingen (van de validatie van de functiebeschrijving tot de aanwerving);
 • Het begeleiden van de loopbaanontwikkeling;
 • Het organiseren en ondersteunen van opleidingen;
 • Het invoeren van een welzijnsbeleid voor werknemers.

Vacante betrekking

De betrekking kan worden ingevuld:

 • Via externe mutatie: de betrekking is toegankelijk voor de statutaire ambtenaren van Iriscare, van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Waalse Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR is aangeworven;
 • Op contractuele basis: de betrekking is toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring

1 attaché "Equal Diversity"

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

Moniteur belgeBelgisch Staatsblad

VDAB FRNL

Actiris FRNL

Jobat FRNL

Indeed FRNL

Tot 12/11/2022, 18u

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, veel verlofdagen, …

Indienen van de kandidaturen

Sollicitatie via mobiliteit en externe mutatie

De kandidatuurstelling (motivatiebrief, uiteenzetting van de titels en ervaring, cv) wordt per aangetekende brief ingediend op volgend adres tegen 12/11/2022, 18u:

Mevrouw Nathalie Noël

Leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Belliardstraat 71, bus 1

1040 Brussel

Enkel de volledige kandidaatstellingen (cv en motivatiebrief) komen in aanmerking.

Sollicitatie voor contractuelen

De kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) wordt per mail ingediend ter attentie van de dienst HRM op volgend adres jobs@ggc.brussels vóór 12/11/2022, 18u.

Enkel de volledige kandidaatstellingen (cv en motivatiebrief) komen in aanmerking.

Verloop van de selectie

Tussen 21/11/2022 en 2/12/2022 zullen de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om aan selectietesten deel te nemen en voor een selectiecommissie te verschijnen om hun loopbaan voor te stellen en hun motivatie en kennis van onze administratie te bespreken.

De kandidaten moeten vooraf een schriftelijke test (gevalstudie) afleggen die naar hun technische competenties peilt. De selectiecommissie zal hen aansluitend ontvangen voor een gesprek.

De kandida(a)t moet een halve dag uittrekken voor deze selectieprocedure.

Contact

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: jobs@ggc.brussels.