Het eerste vaccinatiepunt opent zijn deuren in het Brussels Gewest

 

 

Persbericht - PDF

Het eerste vaccinatiepunt opent zijn deuren in het Brussels Gewest

 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie geeft haar vaccinatiestrategie een boost met de officiële opening van het allereerste vaccinatiepunt in het Brussels Gewest. Toelichting.

De toegang verzekeren tot een kwaliteitsvol vaccin tegen Covid-19 is een van de manieren om de huidige sanitaire crisis achter ons te laten. In het Brussels Gewest is de doelstelling om minstens 70% van de bevolking te vaccineren (d.w.z. minstens 850.000 Brusselaars), waarbij voorrang wordt gegeven aan vastgestelde risicogroepen. En dat om in fine groepsimmuniteit te verkrijgen en de verspreiding van het virus in te dammen.

Om haar doel te bereiken, huldigt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in nauwe samenwerking met de Kliniek Sint-Jan, op dinsdag 2 februari haar allereerste vaccinatiepunt in. Dat is gevestigd in het test- en vaccinatiecentrum Pacheco (Pachecolaan 42, 1000 Brussel) van de Kliniek Sint-Jan. Voorlopig wordt er enkel zorgpersoneel uit de eerstelijnszorg gevaccineerd. Later zullen er ongeveer 1.000 mensen per dag kunnen worden gevaccineerd.

"De opening van dit eerste vaccinatiepunt in Brussel is een belangrijke stap in onze strategie ter bestrijding van het coronavirus. Met de opening van het Pachecocentrum begint er een nieuwe fase, want nu kunnen mensen uit de eerstelijnszorg die ouder zijn dan 50 zich laten vaccineren. De andere centra zullen progressief geopend worden, naargelang de toelevering van de vaccins. Deze nieuwe stap is een bron van hoop en geeft ons zicht op betere dagen in de toekomst," zegt Alain Maron, Brussels Minister van Volksgezondheid.

Naast zijn rol als vaccinatiepunt, wordt Pacheco ook een grote distributiehub voor het hele Gewest. Het centrum beschikt over een grote ruimte voor de opslag en voorbereiding van de vaccins en zal dus andere Brusselse ziekenhuizen en vaccinatiepunten bevoorraden.

10 vaccinatiepunten op het grondgebied van het Brussels Gewest

Vaccinatiepunten zijn medische faciliteiten die tijdelijk worden ingericht om ervoor te zorgen dat het vaccin snel en doeltreffend kan worden toegediend aan alle te vaccineren personen. In het Brussels Gewest zullen deze vaccinatiepunten strategisch worden verspreid over het grondgebied om een zo groot mogelijk aantal mensen te bereiken. De vaccinatiepunten zullen geleidelijk aan opengaan, naargelang de beschikbaarheid van de vaccins.

De planning voor de opening van de Brusselse vaccinatiepunten ziet er als volgt uit:

 • Op 2 februari:
  • 1/ Pacheco (Test- en vaccinatiecentrum - Pachecolaan 42, 1000 Brussel)
 • In de loop van februari:
  • 2/ Heizel (Brussels Expo, Paleis 1)
  • 3/ Vorst (Test- en vaccinatiecentrum Albert - Jupiterlaan 208, 1190 Vorst)
 • In maart:
  • 4/ Schaarbeek (Sporthal Crossing - Algemeen Stemrechtlaan)
  • 5/ Molenbeek (Gentsesteenweg 686)
  • 6/ Militair Hospitaal (Bruynstraat 200, 1120 Neder-over-Heembeek)
 • In april:
  • 7/ Anderlecht (Theo Verbeecklaan 2)
  • 8/ Sint-Pieters-Woluwe (Gemeenschapscentrum Mooi Bos, Shetlander Dreef 15)
  • 9/ Sint-Lambrechts-Woluwe (Poseidon)
  • 10/ Het laatste vaccinatiepunt moet nog definitief bepaald worden, maar het zal in het zuidoosten van Brussel liggen.

De vaccinatiepunten zullen een eindcapaciteit van 375.000 vaccinaties per maand hebben vanaf de maand april. Daarvoor hebben we 350 vte's nodig uit de medische en paramedische sector, waaronder 15 artsen en 75 verpleegkundigen. De Diensten van het Verenigd College (de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) en Iriscare lanceerden een oproep voor vrijwilligers.

De laatste hand wordt gelegd aan één van de grootste vaccinatiepunten van het land, dat op de Heizel (met name/namelijk/preciezer in Brussels Expo - Paleis 1), met een capaciteit van 110.000 vaccinaties per maand. De vaccinatiepunten die vervolgens zullen openen in Vorst, Molenbeek, Schaarbeek en het Militair Hospitaal zullen uiteindelijk/op termijn een capaciteit hebben van 28.000 vaccinaties per maand.

Een vaccinatiestrategie die zich aanpast

Om tegemoet te komen aan de noden van de Brusselaars en ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren, wordt er in de vaccinatiestrategie en de uitvoering daarvan rekening gehouden met de evolutie van de epidemie en de gevolgen die zij heeft op onze samenleving. Zo zal er naast de eerder vermelde vaccinatiepunten en -centra, samen met de gemeenten, ook gewerkt worden aan een aantal lokale vaccinatie-initiatieven en mobiele ploegen om het vaccin voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken, ook voor personen met een beperkte mobiliteit en/of in een precaire situatie.

De vaccinatie werd opgesplitst in verschillende fases:

 • Fase 1a
  • Deze fase begon op 28 december. We hebben ondertussen meer dan 19.000 bewoners en personeelsleden gevaccineerd. 5.000 van hen hebben ook al hun tweede vaccindosis gekregen. Aan het einde van de week van 1 februari zal 80% van de bewoners de tweede dosis van het vaccin toegediend hebben gekregen.
  • Het zorgpersoneel in de ziekenhuizen. Deze fase is begonnen op 18 januari. De vaccinatie werd uitgevoerd door het ziekenhuispersoneel zelf of door de arbeidsgeneesheer. We hebben al ongeveer 9.000 leden van het zorgpersoneel in de prioritaire groepen (spoedgevallen, COVID-eenheden en intensieve zorgen) gevaccineerd;
  • In februari wordt begonnen met: de vaccinatie van het personeel in de eerstelijnszorg (huisartsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen > 50 jaar). Voor hen zullen de eerste vaccinatiepunten worden geopend, waaronder Pacheco. Achtereenvolgens zullen de andere prioritaire groepen aan de beurt komen, naargelang de beschikbaarheid van de vaccins;
  • In maart wordt begonnen met: de vaccinatie van het zorgpersoneel van andere collectieve zorginstellingen. Voor hen zal de vaccinatieprocedure sterk lijken op die van de rusthuizen;
 • Gevolgd door fase 1b (die zal beginnen in maart, naargelang de toelevering van de vaccins):
  • Mensen ouder dan 65;
  • Mensen tussen 45 en 65 jaar met een bepaalde comorbiditeit;
  • Mensen met een essentieel beroep.
 • En ten slotte de rest van de bevolking ouder dan 18 (fase 2).

Het is echter wel belangrijk te herhalen dat vaccinatie afhangt van enerzijds de vaccinatiebereidheid bij de burgers en anderzijds van de beschikbaarheid van de vaccins. Daarom werkt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op dit moment aan sensibiliseringscampagnes bestemd voor de verschillende doelgroepen. Er werd ook een evolutief strategisch vaccinatieplan uitgewerkt dat eender wanneer aangepast kan worden om zo goed mogelijk in te spelen op de werkelijkheid op het terrein.

Hoe verloopt de vaccinatieprocedure?

Mensen die zich willen laten vaccineren tegen Covid-19 zullen een uitnodiging ontvangen (per sms of per e-mail, naargelang de beschikbare informatie, en per brief) waarmee ze een afspraak kunnen maken op een gecentraliseerd online afsprakenplatform voor alle vaccinatiepunten in het Brussels Gewest. De mensen op wie de huidige vaccinatiefase betrekking heeft, kunnen voorlopig een afspraak maken in het vaccinatiepunt Pacheco. Later zullen andere vaccinatiepunten beschikbaar worden. In het Brussels Gewest zullen mensen die zich willen laten vaccineren zelf kunnen kiezen in welk vaccinatiepunt ze dat laten doen.

Zodra je je eerste afspraak hebt gekozen, stelt het platform automatisch een tweede afspraak voor, voor de toediening van de tweede vaccindosis. Je kan die afspraak aanpassen aan je persoonlijke planning, maar ze moet wel vallen binnen de termijn die door de producent van het vaccin werd bepaald. Als beide afspraken zijn vastgelegd, wordt er een persoonlijke QR-code verstuurd waarmee je je kan identificeren bij het vaccinatiepunt.

Eenmaal ter plaatse wordt de identiteit van wie zich wil laten vaccineren bevestigd (aan de hand van hun QR-code en identiteitskaart) en wordt hun temperatuur gemeten. Als die hoger is dan 38°, kan er niet gevaccineerd worden. Als hun temperatuur lager is dan 38°, dient de vaccinator hen het vaccin tegen Covid-19 toe. Zodra de mensen gevaccineerd zijn, wordt hen gevraagd om uit te rusten en 15 minuten ter observatie in de wachtruimte te blijven zitten. Tijdens deze wachttijd wordt de vaccinatie geregistreerd in VaccinNet en wordt er een vaccinatiebewijs voorbereid. Drie of vier weken later wordt de tweede vaccindosis toegediend. Mensen die zich laten vaccineren zijn volledig beschermd 10 dagen na toediening van de tweede dosis van het vaccin. Gevaccineerde personen moeten echter wel de gezondheidsmaatregelen blijven naleven tot we groepsimmuniteit bereikt hebben.