Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: wijziging van het testaanbod

buis met de vermelding covid-19

 

Persbericht - PDF

Epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: wijziging van het testaanbod

 

 

De huidige daling van de epidemiologische indicatoren heeft ertoe geleid dat de IMC Volksgezondheid van 9 maart 2022 beslist heeft om de test- en quarantaineregels te versoepelen vanaf 17 maart 2022. Gevolgen voor het Brussels Gewest.

Het aantal testen dat per dag afgenomen wordt, daalt tot 3.500, wat nog steeds hoog is in vergelijking met de andere Belgische provincies. Tegelijkertijd daalt de positiviteitsratio tot 12,9% en de incidentie tot 453, wat een daling is van 25% van de positieve gevallen de afgelopen 7 dagen.

Wat de hospitalisaties, opnames op intensieve zorgen en overlijdens betreft, zijn alle indicatoren aan het dalen. Dankzij deze verbetering van de situatie kunnen de meeste Brusselse ziekenhuizen overschakelen naar situatie 1A.

Aanpassing van de test-, tracing- en quarantaineregels

Vanaf 17 maart zal het niet langer nodig zijn om zich te laten testen of in quarantaine te gaan na een hoogrisicocontact binnen het gezin. Ongeacht de vaccinatiestatus en vanaf 6 jaar blijft het echter wel sterk aanbevolen om gedurende 7 dagen na het hoogrisicocontact buitenshuis een mondmasker te dragen of, indien dat niet mogelijk is, dagelijks een zelftest af te nemen.

Hoogrisicocontacten moeten, na analyse door de verantwoordelijke arts, wel nog steeds systematisch getest worden en eventueel in quarantaine gaan indien het gaat om een uitbraak bij kwetsbare groepen, zoals in woonzorgcentra. Wie een verhoogd risico heeft op een ernstige vorm van Covid-19, namelijk immuungecompromiteerde personen, kan nog steeds een PCR-test laten afnemen na een hoogrisicocontact indien de behandelende arts het nuttig acht.

Het blijft ook nog steeds mogelijk om een RAT-test te laten afnemen bij de apotheker. Voortaan is het ook mogelijk om hiermee een herstelcertificaat te verkrijgen, wat in verschillende landen aanvaard wordt om te reizen.

Het callcenter zal geen contacttracing meer verrichten zoals tot nu toe het geval was.  Burgers kunnen het callcenter wel nog steeds bellen met vragen over testen en tracing, vacinatie, certificaten en om een afspraak te maken. Het callcenter zal opnieuw geactiveerd kunnen worden in het geval van een nieuwe variant of een opflakkering van het virus.

Mondmaskerplicht in ambulante en residentiële zorgvoorzieningen

Op het Overlegcomité van 4 maart 2022 werd beslist om de mondmaskerplicht in ambulante en residentiële zorgvoorzieningen vanaf 12 jaar te behouden. De mondmaskerplicht blijft nog gelden voor de professionele zorgverleners volgens de wet van 2015 (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers, vroedvrouwen, enz.) uitgezonderd logopedisten en psychologen, voor patiënten ouder dan 12 jaar in het praktijkgebouw van bovenvermelde professionele zorgverleners en voor personeel, bezoekers en patiënten van ziekenhuizen en apotheken. Met deze maatregelen kunnen we de kwetsbare personen extra beschermen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt er echter geen mondmaskerplicht in de voorzieningen van de kinder- en jeugdsector.

Stroomlijning van het testaanbod

De testcentra zullen momenteel behouden blijven om zo de toegankelijkheid van testen te garanderen. De GGC stroomlijnt echter het testaanbod in het Brussels Gewest om zich aan te passen aan de sterke daling van de vraag. Meer informatie hierover zal de komende weken nog volgen.

In deze context willen wij melden dat het testcentrum in Molenbeek, momenteel op Nijverheidskaai 31, op maandag 14 maart zal verhuizen naar het vaccinatiecentrum op Gentsesteenweg 696 in Molenbeek.

Epidemiologische situatie en situatie van de vaccinaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Epidemiologische situatie

De incidentie (d.w.z. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners op 14 dagen) blijft dalen: het aantal staat nu op 453 op 11/03, tegenover 560 op 04/03.

De positiviteitsratio (of het aantal positieve testen in verhouding tot alle testen) staat op 12,9% op 11/03, tegenover 11,4% op 04/03.

De R-waarde (of het aantal besmettingen veroorzaakt door één zieke) overschrijdt de drempel van 1 met 1,01 op 11/03.

Opnames in ziekenhuizen en op intensieve zorgen

Het aantal hospitalisaties daalt. Op 10/03 waren er in het Brussels Gewest 208 personen opgenomen in het ziekenhuis, tegenover 247 op 04/03. Het aantal personen op de afdeling intensieve zorgen in de Brusselse ziekenhuizen daalt lichtjes: het gaat om 36 op 10/03, tegenover 38 op 04/03.

We betreuren deze week het overlijden van 9 personen aan Covid-19 in het Brusselse Gewest.

Situatie van de vaccinaties op 11/03

persbericht_11_03_2022_-_fully_vaccinated_1st_dose.jpg
persbericht_11_03_2022_-_brussels_residents_vaccinated_with_a_booster_dose.jpg

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente virusvarianten.

 

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op Facebook, Twitter en Instagram.