Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De vaccinatietoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Persbericht - PDF

De vaccinatietoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

In het Brussels Gewest verschilt de geregistreerde vaccinatiegraad naargelang de leeftijdscategorie. 80% van onze ouderen ontving reeds een eerste dosis. Bij de Brusselaars tussen 45 en 64 jaar is 72% gevaccineerd. Bij jongeren tussen 18 en 44 jaar verloopt de vaccinatie trager. Een positief punt is dat Brusselaars in groten getale terugkomen om hun tweede dosis te ontvangen.

Vaccinatiedashboard voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

persbericht_29_07_2021_-_overview.jpg

De vaccinatiegraad voor de eerste dosis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 61%. Met 80% is de vaccinatiegraad het hoogst bij de 65-plussers, die kwetsbaarder zijn. In de andere leeftijdscategorieën wordt de kloof tussen de groep van de 45- tot 64-jarigen, van wie 72% is gevaccineerd, en de groep van de 18- tot 44-jarigen, van wie 49% is gevaccineerd, groter.

We moedigen jonge Brusselaars aan om zich te laten vaccineren om zowel zichzelf als anderen te beschermen.

Heel wat plaatsen om je te laten vaccineren

Momenteel vaccineren we alle Brusselaars van 12 jaar en ouder. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar moeten door (één van) hun ouders of hun voogd begeleid worden wanneer ze naar het vaccinatiecentrum komen.

  • MET AFSPRAAK: Ga naar Bru-Vax of bel ons callcenter op 02 214 19 19 om een afspraak te maken. Je kan je eveneens laten vaccineren bij je vertrouwde arts, want voortaan kunnen huisartsen die dit wensen hun patiënten vaccineren.
  • ZONDER AFSPRAAK: Kom naar één van onze vaccinatiecentra of één van onze Vacci-Bussen. Hieronder geven we de planning van deze week voor de Vacci-Bus. Deze informatie staat op de website coronavirus.brussels en wordt regelmatig bijgewerkt.

persbericht_29_07_2021_-_vacci-bus_-_zonder_afspraak.png

  • Vaccinatie aan huis is nog steeds mogelijk voor bedlegerige mensen of mensen die absoluut niet in staat zijn om zich naar een vaccinatiecentrum te begeven. Inschrijven kan nog via je huisarts tot 18/09. Meer informatie vind je op coronavirus.brussels.
  • Bovendien stelt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de mogelijkheid voor aan groepen (zoals sportclubs, vrijetijdsclubs, …) om beroep te doen op de Vacci-Bus om zich te laten vaccineren. Het volstaat om hiervoor een mailtje te sturen naar com-covid@ggc.brussels.

Om alle Brusselaars de kans te geven om zich snel tegen virusvarianten te beschermen met een volledige vaccinatie, is het nog steeds mogelijk om de afspraak voor een eventuele tweede vaccindosis te vervroegen - binnen de door artsen toegelaten grenzen - of uit te stellen, wat nog altijd beter is dan geen 2de inspuiting krijgen. Je kan daarvoor bellen naar het callcenter op 02/214.19.19. Je bent immers pas goed beschermd als je vaccinatieschema volledig is.

persbericht_29_07_2021_-_stand_van_zaken.png

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk om ons te beschermen tegen ernstige vormen van Covid-19 en tegen meer virulente varianten en om hun verspreiding tegen te gaan.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en op ons Twitteraccount