De situatie in het Brussels Gewest: we blijven waakzaam

 

Persbericht - PDF

De situatie in het Brussels Gewest: we blijven waakzaam

Een balans van de epidemiologische situatie en de evolutie van de vaccinatiecampagne

 

In Brussel neemt het aantal personen dat met het coronavirus besmet raakt, toe. Vandaag moeten we meer dan ooit waakzaam blijven om de epidemiologische situatie onder controle te houden. De vaccinatiecampagne biedt echter hoop. Een toelichting

De epidemiologische situatie in Brussel blijft achteruitgaan: het aantal gevallen van Covid-19 neemt toe. Dat maakt opnieuw duidelijk dat we waakzaam moeten blijven en de gezondheidsmaatregelen nauwgezet moeten blijven naleven om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Door de gezondheidsmaatregelen strikt na te leven en een steeds groter deel van de bevolking te vaccineren, kunnen we hopelijk de maatregelen zo spoedig mogelijk versoepelen en zo snel mogelijk geleidelijk aan terugkeren naar ons normale leven.

De epidemiologische situatie

De incidentie (het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) stijgt de laatste dagen aanzienlijk: ze ging van 287 op 26/02 naar 344 op 05/03. De positiviteitsratio volgt diezelfde evolutie, want die is gestegen van 7,5% op 26/02 naar 7,6% op 05/03. Het aantal uitgevoerde tests neemt licht toe. Momenteel wordt meer dan 50% van de besmettingen veroorzaakt door de meer besmettelijke Britse variant. De andere varianten zijn ook in opmars in Brussel.

Sinds een tiental dagen neemt ook het aantal ziekenhuisopnames toe. Zij stegen van 279 op 26/02 naar 318 op 04/03. Hetzelfde geldt voor het aantal patiënten op de diensten intensieve zorgen: een toename tot 68 op 03/03 tegenover 61 op 26/02. Het aantal overlijdens lag op 04/03 op 14, terwijl dat er op 26/02 nog 13 waren. Ter herinnering: de evolutie van de ziekenhuisopnames volgt die van de besmettingen met twee weken vertraging.

Gezien de Britse variant en de toename van het aantal gevallen veroorzaakt door andere varianten moeten we deze stijging van de epidemiologische cijfers van nabij volgen. We mogen echter ook niet vergeten dat de cijfers sinds november stagneren op een te hoog plateau en dat ze onophoudelijk schommelen.

We stellen tot onze ongerustheid ook vast dat er lakser wordt omgesprongen met het naleven van de gezondheidsmaatregelen ten opzichte van de vorige maanden, wat leidt tot een verdere verspreiding van het virus.

We moeten dus heel waakzaam blijven en de geldende afstands- en hygiënemaatregelen blijven respecteren. Concreet gezien moeten daarvoor verschillende elementen worden gecombineerd: verkies thuiswerk (want dat is nog steeds de regel),  beperk niet-essentiële verplaatsingen zo veel mogelijk, en beperk ook sociale contacten en pas nauwgezet de hygiëneregels toe (draag bijvoorbeeld een mondmasker en was je handen).

Door de huidige epidemiologische situatie moeten we er ook nogmaals op wijzen hoe belangrijk het is om je te laten testen zodra je de minste symptomen ontwikkelt (hoesten, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van geur- en/of smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree). Sinds 21 januari kunnen mensen met symptomen in Brussel naar een testcentrum gaan zonder doktersvoorschrift vooraf (de arts in het testcentrum schrijft de test dan voor).

Hoe ver staan we met de vaccinatie?

Rusthuizen (en rust- en verzorgingstehuizen) - Fase 1a:

Op 12/02 hadden alle bewoners hun tweede vaccindosis gekregen en op 26/02 alle personeelsleden. Concreet betekent dit dat 20.431 mensen een tweede dosis hebben gehad. De toediening van de tweede doses wordt op dit moment afgerond bij de mensen die ziek waren toen de eerste dosis werd toegediend of die toen nog niet beslist hadden of ze gevaccineerd wilden worden. Dat betekent dat 16.669 mensen hun tweede vaccindosis al hebben gekregen.

Ziekenhuizen - Fase 1a:

27.188 leden van het zorgpersoneel die in contact komen met Covid-19-patiënten hebben al een eerste vaccindosis toegediend gekregen en 10.474 hebben hun tweede dosis gehad. Deze week stonden er nog 3.970 nieuwe eerste doses gepland. Het grootste deel van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen zal dan gevaccineerd zijn.

Collectieve instellingen voor residentiële (gezondheids)zorg van de GGC en de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) - Fase 1a:

Deze week ging ook de vaccinatie van het personeel van deze collectiviteiten van start, met de toediening van 1.876 vaccins van Pfizer. 5.000 personeelsleden van de dagcentra kregen al een uitnodiging om zich te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum.

Vaccinatiecentra - Fase 1a:

  • In vaccinatiecentrum Pacheco worden verleners van eerstelijnszorg ouder dan 55 verder gevaccineerd met het vaccin van Moderna. Er zijn een 500-tal doses per dag voorzien (naargelang de beschikbare voorraad). Een deel daarvan zal dienen voor de toediening van 2de doses.
  • In vaccinatiecentrum Heizel kon er dankzij 1.000 doses van het AstraZeneca-vaccin per dag worden doorgegaan met de vaccinatie van personeel in de eerstelijnszorg jonger dan 56. Vanaf woensdag 03/03 konden we dit optrekken tot 2.000 doses per dag voor personeel in de eerstelijnszorg, het medisch personeel van instellingen voor collectieve (gezondheids)zorg en voor leden van de interventieteams van de politie (NB: Dat de interventieteams van de politie in deze fase worden gevaccineerd, werd vorige week goedgekeurd door de Taskforce Vaccinatie). De bedoeling is om zaterdag de kaap van de 3.000 doses te bereiken.

Elke dag zijn er meer inschrijvingen voor vaccinatie. Hoewel we in het centrum op de Heizel nog ver onder de capaciteit van 5.000 vaccinaties per dag zitten, hopen we dat we dit cijfer geleidelijk aan wel bereiken, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins.

Afgelopen weekend werden ongeveer 29.000 verleners van eerstelijnszorg uitgenodigd per e-mail: dat zijn 21.000 mensen jonger dan 55 die een vaccin van AstraZeneca zullen krijgen, en 8.000 mensen van 56 of ouder aan wie een vaccin van Pfizer of Moderna zal worden toegediend. De papieren uitnodigingen kwamen vanaf woensdag 03/03 toe.

In totaal hebben in Brussel 51.748 mensen hun eerste vaccindosis gekregen. 28.127 daarvan hebben ook al hun 2de dosis gehad. Al deze mensen zijn beschermd tegen ernstige vormen van Covid -19.

Voor de maand maart zijn er 30.000 vaccindoses per week gepland in Brussel. Daarmee kunnen we een capaciteit behalen van bijna 120.000 vaccinaties per maand.

Dat deze gegevens verschillen van de gegevens die Sciensano dagelijks publiceert komt door het feit dat het registratiesysteem Vaccinnet, en dus Sciensano, de vaccins opneemt in de cijfers van het Gewest waar de gevaccineerde persoon gedomicilieerd is, en niet in die van het Gewest dat de vaccinatie heeft uitgevoerd. Dat de vaccinaties worden geregistreerd per woonplaats in plaats van plaats van toediening leidt tot een vertekening van de cijfers. Er zijn namelijk bijzonder veel mensen die in de Brusselse rusthuizen en ziekenhuizen werken, maar hun domicilie hebben in één van de andere Gewesten. In het Brussels Gewest wordt één job op twee uitgevoerd door een werknemer die niet in Brussel woont.

Hoe zit het met de vaccinatiecentra?

persbericht_16_02_2021_-_10_vaccinatiecentra.jpg

Weldra zullen de andere Brusselse vaccinatiecentra de deuren openen: die van Molenbeek, Schaarbeek, Vorst en Sint-Pieters-Woluwe zullen in de week van 15/3 openen, en die van Anderlecht, Ukkel en Sint-Lambrechts-Woluwe zullen in de week van 22/03 opengaan.

Deze centra zullen openen voor fase 1b die betrekking heeft op mensen ouder dan 75. De eerste vaccinatie-uitnodigingen werden gisteren verstuurd zodat de eerste uitgenodigden zich kunnen inschrijven in het vaccinatiecentrum van hun keuze. Door dit besluit van de IMC kunnen mensen van 65 en ouder sneller gevaccineerd worden. Dat is goed nieuws om de eventuele 3de golf het hoofd te kunnen bieden.

De centra zullen werken met de beschikbare hoeveelheden vaccins en zullen dus niet onmiddellijk op volle capaciteit draaien. De bedoeling is om mensen de mogelijkheid te bieden om zich te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum in de buurt van hun woonplaats.

Het centrum in het Militair Hospitaal zal later, wanneer er meer vaccins beschikbaar zijn, de deuren openen voor het publiek. De vaccinatiecentra die bedoeld zijn voor de Europese instellingen zullen ook later openen.

Meer informatie over de strategie voor testing & tracing vindt u op coronavirus.brussels.

 

Over
De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zijn de Brusselse administratie die verantwoordelijk is voor de preventie en de aanpak van epidemieën en voor het bicommunautair beleid betreffende gezondheidszorg en bijstand aan personen.