De epidemiologische situatie in het Brussels Gewest

 

 

Persbericht - PDF

De epidemiologische situatie in het Brussels Gewest

 

Zoals in de rest van België, is de epidemiologische situatie in Brussel verontrustend. In het licht van deze vaststelling heeft het Overlegcomité van 24 maart bijkomende gezondheidsmaatregelen getroffen. We willen erop wijzen dat het eenieders verantwoordelijkheid is om het hele maatregelenpakket en de hygiëneregels na te leven, maar ook om zijn/haar sociale contacten zo veel mogelijk te beperken om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

communique_de_presse_24_03_2021_cases_7_days.png

De incidentie (d.w.z. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) stijgt aanzienlijk: ze bedaagt op 24/03 538, tegenover 410 op 17/03. Op dit moment is het aantal besmettingen nog steeds erg hoog bij de leeftijdsgroep jonger dan 40. Vooral bij de groep jonger dan 20 is er sprake van een echte toename. De positiviteitsratio (het aandeel positieve tests in het totaal aantal uitgevoerde tests) vertoont ook een stijgende tendens, want die ging van 8,4% op 17/03 naar 9,2% op 24/03.

Momenteel wordt meer dan 60% van de besmettingen veroorzaakt door de meer besmettelijke Britse variant. De andere varianten zijn ook in opmars in Brussel. Het aandeel van uitbraken in het totale aantal positieve gevallen vermindert, want betekent dat het virus meer circuleert. De meeste uitbraken worden nog steeds vastgesteld in scholen en bedrijven. We roepen bedrijven dus op om de regel van verplicht telewerken na te leven in alle gevallen waarin dat mogelijk is. Dichter bevolkte gemeenten hebben ook een hogere incidentie dan minder dichtbevolkte gemeenten.

Het aantal ziekenhuisopnames neemt nog toe en gaat van 353 op 17/03 naar 423 op 23/03. Dat is de indicator die het meest is gestegen. Het percentage mensen dat vanuit rusthuizen wordt opgenomen in het ziekenhuis vermindert sinds een aantal weken. Dat is een positief gevolg van de vaccinatie en het feit dat bijna iedereen in deze doelgroep een tweede vaccindosis heeft gekregen, waardoor die nu beter beschermd is dan in het verleden.

Het aantal patiënten op intensieve zorgen stijgt ook licht: van 86 op 17/03 naar 109 op 23/03. Er wordt op dit moment nog gezocht naar een verklaring voor deze toename. Het aandeel van de bedden op intensieve zorgen in het totale aantal ziekenhuisopnames stijgt ook ten opzichte van de voorbije maanden. Het aantal overlijdens blijft eerder stabiel, met 27 overlijdens op 17/03 en 36 op 24/03. Ter herinnering: de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames volgt die van de besmettingen met twee weken vertraging.

Hoe zit het met het testen?

Met 8 testcentra heeft Brussel een testcapaciteit van 10.000 tests per dag. De analysetijd is goed en de resultaten zijn snel beschikbaar. Een afspraak maken is nu eenvoudiger en kan via het platform https://brussels.testcovid.be/. Tegelijkertijd werden er sinds 8 januari al 2.700 sneltests uitgevoerd in 5 testcentra. Zo kan er onmiddellijk na de test worden gestart met de contactopsporing van wie positief testte op Covid-19.

Verder werd er op 9 maart in 7 Brusselse scholen een pilootproject met preventieve speekseltests gestart en sinds 15 maart kunnen rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen snelle antigeentests bestellen. Momenteel werden er 3.600 sneltests besteld om te beginnen met deze procedure, die echt wel nodig is omdat slechts 60% van het personeel in deze instellingen gevaccineerd is.

Vanaf volgende week zal er een pilootproject van start gaan in 8 apotheken in Molenbeek, Anderlecht en Schaarbeek, waarbij er getest wordt met snelle antigeentests. De bedoeling is om de testprocedure zo toegankelijk mogelijk te maken voor de Brusselaars. Meer informatie hierover zal de komende dagen worden meegedeeld.

En nu?

Brussel vormt geen uitzondering op de Belgische vaststelling: de epidemiologische situatie is verontrustend en we volgen de stijging in de epidemiologische cijfers van nabij op. Het Overlegcomité van 24 maart bevestigt dat we samen en solidair moeten handelen om de huidige gezondheidscrisis te bestrijden. Meer dan een jaar nadat het coronavirus in België opdook, moeten we de gezondheidsmaatregelen strikt blijven naleven en onze sociale contacten zo veel mogelijk blijven beperken. Zo beschermen we onszelf en anderen, maar krijgen we ook zicht op een dagelijks leven waarin het virus onder controle is. Dat alles moet hand in hand gaan met de Brusselse vaccinatiecampagne die, na een boost door de opening van verschillende vaccinatiecentra de voorbije weken, zijn vruchten begint af te werpen en hoop biedt op een snelle terugkeer naar en normaler leven.

We willen er ook nogmaals op wijzen hoe belangrijk het is om je te laten testen zodra je de minste symptomen ontwikkelt (hoesten, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van geur- en/of smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree). Sinds 21 januari kunnen mensen met symptomen in Brussel naar een testcentrum gaan zonder doktersvoorschrift vooraf (de arts in het testcentrum schrijft de test dan voor).

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.