De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een leidend ambtenaar en een adjunct-leidend ambtenaar

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar een leidend ambtenaar (A5) en een adjunct-leidend ambtenaar (A4+). Deze betrekkingen worden bij mandaat voor vijf jaar toegewezen. De mandaathouder wordt geëvalueerd tijdens de uitoefening van zijn mandaat.

Presentatie van de GGC, de Diensten van het Verenigd College en de verschillende directies

Vacante betrekkingen

Leidend ambtenaar

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

Moniteur belgeBelgisch Staatsblad

Références FR - NL

Jobat FR – NL

Tot 26/12/2020

 

Adjunct-leidend ambtenaar

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

Moniteur belgeBelgisch Staatsblad

Références FR - NL

Jobat FR – NL

Tot 26/12/2020

Indienen van de kandidaturen

Elke kandidaatstelling omvat:

  • Een overzicht, op basis van een gestandaardiseerd curriculum vitae (CV), van de aanspraken en ervaring die de kandidaat inbrengt om voor de betrekking te solliciteren;
  • Alle documenten die bewijzen dat de kandidaat aan de voorwaarden voldoet om aan de selectie deel te nemen.

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur per aangetekend schrijven binnen een termijn van 30 dagen volgend op de bekendmaking van de vacantverklaring in het Belgisch Staatsblad (tot 26/12/2020) (de poststempel geldt als bewijs). De kandidaatstelling moet naar de Diensten van het Verenigd College, ter attentie van de huidige leidend ambtenaar, de heer Nicolas Lagasse, Belliardstraat 71, bus 1, te 1040 Brussel, worden verstuurd.

De kandidaten zullen aangeven voor welke betrekking ze solliciteren. Indien ze voor beide betrekkingen wensen te solliciteren, dienen ze twee afzonderlijke kandidaatstellingen in te dienen.

Procedure

De kandidaten die in aanmerking komen, worden eerst uitgenodigd om een beoordeling in te dienen teneinde de vaardigheden te beoordelen die vereist zijn in de functieomschrijving.

Ze zullen vervolgens door de selectiecommissie worden uitgenodigd voor een onderhoud. Dat onderhoud zal bestaan uit een vraag- en antwoordsessie over het profiel van de kandidaat, zijn motivatie, zijn kennis van de materies die beheerd worden door de Diensten van het Verenigd College, zijn kennis van de Brusselse instellingen, enz.

De selectiecommissie geeft voor elke kandidaat een met redenen omkleed advies over de gelijkswaardigheidgraad van de competenties en van de relationele en managementvaardigheden.

Het Verenigd College stelt de Leidend en Adjunct-Leidend Ambtenaar aan uit de kandidaten die "geschikt" werden bevonden door de selectiecommissie.

De door het Verenigd College geselecteerde kandidaten weten dat ze binnen zes maanden na hun ambtsaanvaarding een gemeenschappelijk beheersplan zullen moeten opstellen.

Werk jij binnenkort voor de DVC?

Dan sta je aan het hoofd van een administratie in volle ontwikkeling die zich inzet voor gezondheid en bijstand aan personen in Brussel. Je krijgt een functie vol boeiende uitdagingen.

De DVC zijn een administratie in volle ontwikkeling waar het aangenaam werken is tegen goede voorwaarden.

Als medewerker bij de DVC kan je loopbaan blijven evolueren, met name wat je loon betreft (vlakke loopbaan) en krijg je maaltijdcheques, een voordelige hospitalisatieverzekering en interessante taalpremies. Daarnaast kan je ook telewerken, worden je kosten voor het openbaar vervoer terugbetaald, heb je veel vakantiedagen, enz.

Contact

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: srhdhr@ccc.brussels.