Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een attaché voor de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar een Attaché “Deskundige Crisisbeheer en noodplanning” om de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen, in het bijzonder de cel “Preventieve geneeskunde / Strijd tegen infectieziekten”, te versterken.

organogram_dvc_22_05_2019.png

Over de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

De directie Gezondheid en Bijstand aan Personen bestaat uit een multidisciplinair team van 22 medewerkers, verdeeld over 6 cellen:

  • De cel “Bijstand aan personen”;
  • De cel “Gezin/Daklozen”;
  • De cel “Preventieve geneeskunde / Strijd tegen infectieziekten”;
  • De cel “Eerstelijnszorg/Ambulante zorg”;
  • De cel “Zorginstellingen”;
  • De cel “Strijd tegen doping/ Europese en internationale coördinatie/Restbevoegdheden”.

Haar strategische opdracht? Streven naar een kwaliteitsvol en toegankelijk gezondheids- en welzijnssysteem in Brussel.

Die directie houdt zich bezig met de toekenning en hernieuwing van de erkenningen van de instellingen, de toekenning van subsidies, de uitwerking van nieuwe ordonnanties of besluiten en de samenwerking met de andere voor deze materies bevoegde instanties enz.

De cel Preventieve Geneeskunde/ Strijd tegen infectieziekten van de Diensten van het Verenigd College is verantwoordelijk voor verschillende opdrachten: de profylaxe van infectieziekten, de uitvoering van het vaccinatiebeleid, het beheer van kankerscreeningprogramma's, de dopingbestrijding of nog de ontwikkeling van acties rekening houdend met de verbanden tussen gezondheid en het milieu. In de huidige gezondheidscontext neemt profylaxe van infectieziekten een bijzonder grote plaats in.

Vacante betrekking

De betrekking kan worden ingevuld:

  • Via mobiliteit en externe mutatie: de betrekking is toegankelijk voor de statutaire ambtenaren van Iriscare, van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Waalse Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR is aangeworven;
  • Op contractuele basis: de betrekking is toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring

1 Attaché “Deskundige Crisisbeheer en noodplanning”

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

Moniteur belgeBelgisch Staatsblad

VDAB FRNL

Actiris FRNL

Jobat FRNL

Indeed FRNL

Tot 8/4/2021, 18u

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, veel verlofdagen, …

Indienen van de kandidaturen

Sollicitatie via mobiliteit en externe mutatie

De kandidatuurstelling (motivatiebrief, uiteenzetting van de titels en ervaring, cv) wordt per aangetekende brief ingediend op volgend adres tegen 8/4/2021, 18u:

De heer Nicolas Lagasse

Leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Belliardstraat 71, bus 1

1040 Brussel

Sollicitatie voor contractuelen

De kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) wordt per mail ingediend ter attentie van de dienst HRM op volgend adres srhdhr@ccc.brussels vóór 8/4/2021, 18u.

Contacten

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: srhdhr@ccc.brussels.