De Diensten van het Verenigd College zoeken naar een attaché Business Analyst voor de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

 

De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoeken momenteel naar een attaché Business Analyst om de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen te versterken.

organogram_dvc_22_05_2019.png

Over de directie Gezondheid en Bijstand aan Personen

De Directie ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’ verenigt verschillende beroepsprofielen: juristen, artsen, verpleegkundigen, gezondheidsspecialisten, … werken naast elkaar. Haar missie is te werken aan een kwalitatief hoogstaand systeem van Gezondheidszorg en Bijstand aan personen, toegankelijk voor iedereen in Brussel.

Deze Directie bestaat uit twee afdelingen die zelf weer onderverdeeld zijn naargelang de desbetreffende sectoren:

  • Gezondheid: deze afdeling is gestructureerd in 3 cellen:
  • Zorginstellingen (ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, instellingen voor beschermd wonen);
  • Eerste lijn & Ambulante zorg;
  • Preventieve geneeskunde (anti-doping, vaccinatie, …) & Overdraagbare aandoeningen;
  • Bijstand aan personen: deze afdeling behandeld uiteenlopende zaken zoals:
  • Dakloosheid
  • Opvang van mensen van buitenlandse afkomst en het integratieproces;
  • Sociale bijstand, re-integratie van gevangenen, jeugdbijstand, filmcontrole,…

De cel Preventieve Geneeskunde/ Overdraagbare aandoeningen van de Diensten van het Verenigd College is verantwoordelijk voor verschillende opdrachten: de profylaxe van infectieziekten, de uitvoering van het vaccinatiebeleid, het beheer van kankerscreeningprogramma's, de dopingbestrijding of nog de ontwikkeling van acties rekening houdend met de verbanden tussen gezondheid en het milieu. In de huidige gezondheidscontext neemt profylaxe van infectieziekten een bijzonder grote plaats in.

Vacante betrekking

De betrekking kan worden ingevuld:

  • Via externe mutatie: de betrekking is toegankelijk voor de statutaire ambtenaren van Iriscare, van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Waalse Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR is aangeworven;
  • Op contractuele basis: de betrekking is toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring

1 attaché Business Analyst

FR/NL

Functiebeschrijving

Description de fonction

 

Moniteur belgeBelgisch Staatsblad

VDAB FRNL

Actiris FRNL

Jobat FRNL

Indeed FRNL

Tot 8/12/2021, 18u (sollicitatie voor contractuelen)

Tot 21/12/2021, 18u (sollicitatie via externe mutatie)

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, veel verlofdagen, …

Indienen van de kandidaturen

Sollicitatie via externe mutatie

De kandidatuurstelling (motivatiebrief, uiteenzetting van de titels en ervaring, cv) wordt per aangetekende brief ingediend op volgend adres tegen 21/12/2021, 18u:

Mevrouw Nathalie Noël

Leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Belliardstraat 71, bus 1

1040 Brussel

Sollicitatie voor contractuelen

De kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) wordt per mail ingediend ter attentie van de dienst HRM op volgend adres srhdhr@ccc.brussels vóór 8/12/2021, 18u.

Contact

Voor meer informatie over de betrekking of de aanwervingsprocedure, kunt u terecht bij de dienst HRM: srhdhr@ccc.brussels.