Brussel: vaccinatie, DE uitweg uit de gezondheidscrisis

 

 

Persbericht - PDF

Brussel: vaccinatie, DE uitweg uit de gezondheidscrisis

 

Het Overlegcomité zei het op 24 maart: de epidemiologische situatie in België is verontrustend. Naast een strenge naleving van de gezondheidsmaatregelen is vaccinatie één van de meest doeltreffende uitwegen uit de Covid-19-pandemie.

Op 24 maart herhaalde het Overlegcomité hoe belangrijk het is dat de gezondheidsmaatregelen (zoals telewerken of je sociale contacten zo veel mogelijk beperken) worden nageleefd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hoewel de gezondheidscrisis aansleept en de bevolking de verstrenging van de maatregelen als zeer moeilijk ervaart, willen we benadrukken dat de vaccinatiecampagne zijn vruchten afwerpt en ons zicht geeft op een dagelijks leven waarin we het virus onder controle hebben. Dé boodschap is dus eenvoudig: laat je vaccineren!

De belangrijkste doelstelling, die de kern vormt van hele vaccinatiestrategie, is om minstens 70% van de Brusselse bevolking (m.a.w. ten minste 650.000 Brusselaars ouder dan 18) te vaccineren, met voorrang voor de vastgestelde risicogroepen. Zo willen we uiteindelijk groepsimmuniteit verkrijgen en de verspreiding van het coronavirus indijken.

De Diensten van het Verenigd College ontwikkelen sensibiliseringscampagnes voor de verschillende doelgroepen, naargelang de vaccinatiefases. Ze werken ook een strategisch vaccinatieplan uit dat mee evolueert met de levering van de vaccins en de vaccinatiegraad. Maar de boodschap is duidelijk: krijg je je uitnodiging, maak dan meteen je afspraak en laat je vaccineren!

Hoe ziet het met de vaccinatiecijfers?*

Vaccinatiecentra:

In Brussel zijn nu 9 vaccinatiecentra operationeel, die sinds hun opening goed functioneren. Tot nu toe werden er meer dan 79.000 vaccindoses toegediend in onze Brusselse centra.

Meer dan 130.000 Brusselaars werden al uitgenodigd voor vaccinatie. Wie ouder is dan 72 - en vanaf maandag 29 maart ook wie ouder is dan 69 - en nog geen vaccinatie-uitnodiging heeft ontvangen, kan zich echter inschrijven via het callcenter op het nummer 02/214.19.19. Dat kan van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.30u en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.30u.

Verder kunnen personeelsleden van rusthuizen, rust-en verzorgingstehuizen en andere collectiviteiten zich in één van de Brusselse vaccinatiecentra laten vaccineren.

communique_de_presse_26_03_2021_-_age_group.jpg

Bron: Sciensano - Vaccination - Coverage by Age Group

Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen - Fase 1a:

Alle bewoners hebben op 12/02 hun tweede vaccindosis gekregen en alle personeelsleden op 26/02. De laatste tweede doses worden er toegediend aan wie ziek was op het moment van de eerste inspuiting of toen nog niet had beslist om zich te laten vaccineren. In totaal hebben 19.408 mensen hun eerste vaccindosis gehad. 19.300 mensen kregen hun 2de dosis en zijn dus volledig beschermd.

Het percentage mensen dat vanuit rusthuizen wordt opgenomen in het ziekenhuis vermindert sinds een aantal weken aanzienlijk. Dat komt doordat deze doelgroep gevaccineerd is, met een vaccinatiegraad van meer dan 92%. Deze vaccinatiefase is nu afgerond. De eerste vaccinaties met een mobiel vaccinatieteam, dat naar de mensen toegaat die zich niet zelf kunnen verplaatsen, werden ook georganiseerd.

Ziekenhuizen - Fase 1a:

Op 27 maart zullen 57.112 dosissen in de ziekenhuizen zijn uitgedeeld. Deze week zijn we ook begonnen met de vaccinatie van mensen met chronische ziekten (dialyse, chemotherapie, …) in de Brusselse ziekenhuizen.

Instellingen voor collectieve (gezondheids)zorg van de GGC en de COCOF - Fase 1a:

De personeelsleden van deze collectiviteiten (bijvoorbeeld psychiatrische instellingen, revalidatiecentra, instellingen voor gehandicaptenzorg, …) worden verder gevaccineerd. Bijna 7.044 mensen hebben allemaal een eerste dosis van het vaccin gekregen. Deze week zijn we ook begonnen met het toedienen van tweede doses aan deze doelgroep.

Op 27 maart zullen er in totaal ongeveer 165.000 vaccindoses toegediend in Brussel en 120.000 mensen al minstens een eerste dosis van het vaccin gehad.

* Het verschil tussen het cijfermateriaal in dit persbericht en de cijfers die Sciensano dagelijks publiceert komt voornamelijk doordat het registratiesysteem Vaccinnet - en dus Sciensano - de vaccins opneemt in de statistieken van het Gewest waar de gevaccineerde gedomicilieerd is, en niet in die van het Gewest dat het vaccin heeft toegediend. Deze indeling per woonplaats i.p.v. per vaccinatieplaats leidt tot een vertekend beeld in de cijfers. Er zijn namelijk heel wat mensen die in een Brussels rusthuis of ziekenhuis werken, maar in één van beide andere Gewesten wonen. In het Brussels Gewest wordt één job op twee wordt uitgevoerd door een werknemer die er niet woont.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.