Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Bru-Vax conform de GDPR

 

Persbericht - PDF

Bru-Vax conform de RGPD

 

 

Als overheidsinstantie kijkt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) enorm uit voor de bescherming van de privacy. Uit de juridische analyses blijkt dat het platform Bru-Vax veilig is omgegaan met de persoonsgegevens.

Een hulpmiddel om zich in te schrijven voor een vaccinatie

In april 2021 werd het online reservatieplatform Bru-Vax in het leven geroepen om de toegang tot een vaccinatie te vergemakkelijken. Dit platform is van essentieel belang in een Brusselse context die te kampen heeft met een digitale kloof, problemen met de ontvangst van uitnodigingsbrieven en het kleine aantal burgers die gemotiveerd zijn om zich te laten vaccineren.

Voor Bru-Vax is het namelijk niet nodig om je op voorhand te registreren, noch om gebruik te maken van je identiteitskaart of een ander complex identificatiesysteem (die, bijvoorbeeld, gebaseerd is op een reeks cijfers). Het systeem heeft er in de praktijk voor gezorgd dat duizenden (kwetsbare) personen op een gemakkelijke manier een afspraak konden maken dankzij vertrouwenspersonen zoals apothekers, huisartsen, familieleden of jeugdwerkers. Dat heeft ertoe bijgedragen dat we veel Brusselaars heel snel hebben kunnen beschermen.

Geen "veiligheidsinbreuk” volgens de definitie van de GDPR

Volgens de analyses van onze juridische dienst, kan Bru-Vax niet zorgen voor een groot lek van persoonsgegevens. Er is geen inbreuk op de persoonsgegevens aangezien het veiligheidssysteem van Bru-Vax geen toegang biedt tot de gegevens aan onbevoegden.

Wie zich in het systeem aanmeldt, heeft geen toegang tot persoonlijke gegevens over de vaccinatie. Het is enkel mogelijk om een afspraak te maken (voor de 1e of 3e dosis), ofwel, wanneer dat niet mogelijk is, geweigerd te worden om een afspraak te maken met de melding "u komt niet in aanmerking”. Zowel die melding als het feit dat je een afspraak kan maken, vormen geen veiligheidsinbreuk en zorgen er niet voor dat men iemands vaccinatiestatus kan achterhalen. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom men al dan niet een afspraak kan maken.

De GGC stelt gerust en gaat zelfs een stap verder

Het platform Bru-Vax wordt op dagelijkse basis geüpdatet om het systeem overeen te stemmen met de evolutie van de vaccinatiecampagne. Met het oog op onder meer de toediening van de derde prik aan de hele bevolking, staat er een update van het reservatiesysteem gepland op 19 november. Om te beantwoorden aan de zorgen van de burgers, zal de GGC het systeem aanpassen om elke mogelijke afleiding van iemands vaccinatiestatus te vermijden, zelfs wanneer die toegang heeft tot het profiel.

Het is illegaal om andermans gegevens te gebruiken

Het is belangrijk om te benadrukken dat wanneer iemand het rijksregisternummer van een ander gebruikt, zonder dat die daar een wettelijke basis voor heeft, een illegale verwerking van persoonsgegevens en een inbreuk op de GDPR vormt.

 

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente virusvarianten.

 

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op Facebook, Twitter en Instagram.