Bijkomende maatregelen omwille de epidemiologische situatie en nieuwe ziekenhuisopnames

 

Persbericht - PDF

Bijkomende maatregelen omwille de epidemiologische situatie en nieuwe ziekenhuisopnames

De epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zorgwekkend: nieuwe opnames in de ziekenhuizen en op intensieve zorgen zetten de medische teams zwaar onder druk. Het profiel van de patiënten wordt steeds gevarieerder. Er wordt een quarantaine ingesteld voor mensen die uit een rode zone binnen de Europese Unie komen.

De situatie in de Brusselse ziekenhuizen is gespannen

De bezettingsgraad door Covid-patiënten bedraagt 28% in de Brusselse ziekenhuizen. Op intensieve zorgen is dat 25,65%. In het hele land bevinden de ziekenhuizen zich in fase 1a, waarbij 25% van de capaciteit voorbehouden is voor Covid-patienten, behalve het Brussels Gewest. Daar bevinden de ziekenhuizen zich in fase 1b (33% van de totale capaciteit voorbehouden voor Covid).

De maatregelen voor wie terugkeert uit een rode zone worden aangescherpt

Omdat het aantal besmettingen is toegenomen door terugkerende reizigers, gaat het Brussels Gewest nu een stap verder. Naast de federale verplichting om zich te laten testen op de eerste en de zevende dag na terugkeer uit een rode zone binnen de Europese Unie of het Schengengebied of uit een rode zone op de witte lijst van niet-Europese landen, moeten personen die niet gevaccineerd zijn of geen herstelcertificaat hebben en die na aankomst in België in Brussel zullen verblijven, vanaf 17 september 2021 10 dagen lang in quarantaine gaan. De quarantaine kan worden verkort na ontvangst van een negatieve uitslag van de test die op de 7e dag werd afgenomen.

De GGC wijst er nogmaals op dat het belangrijk is dat iedereen die in België aankomt, het PLF-formulier (Passenger Locator Form) correct invult vóór zijn/haar terugkeer naar België, zodat er een correcte follow-up kan gebeuren (instructies inzake tests en quarantaine). Ter herinnering: in het Brussels Gewest is telewerken nog steeds aanbevolen. In bepaalde uitzonderlijke gevallen is er geen test en/of quarantaine nodig. Deze uitzonderingen vind je terug op de website www.info-coronavirus.be.

De epidemiologische situatie en vaccinatietoestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Epidemiologische situatie: sleutelindicatoren

De incidentie (m.a.w. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) blijft stijgen, en zit op 579 op 10/09 tegenover 557 op 03/09. De grootste toename stellen we vast in de jongste leeftijdscategorieën (tot 19 jaar).

De positiviteitsratio (het aandeel positieve resultaten in het totaal aantal uitgevoerde tests) daalt licht, en gaat van 7,4% op 03/09 naar 7,2% op 10/09.

De R-waarde (het aantal besmettingen dat een zieke veroorzaakt) daalt opnieuw tot onder de drempel van 1, en bedraagt op 10/09 0,98, tegenover 1,07 op 03/09.

Het aantal ziekenhuisopnames neemt toe

Het aantal ziekenhuisopnames blijft verder stijgen: ze gaan van 203 op 03/09 naar 234 op 09/09. Het aantal patiënten op intensieve zorgen in de Brusselse Ziekenhuizen stijgt ook: op 03/09 waren het er 66, tegenover 70 op 09/09. Daarbij komen ook nog 15 patiënten die werden overgebracht naar diensten voor intensieve zorgen in andere ziekenhuizen.

Het aantal overlijdens stijgt. Deze week zijn er 17 mensen overleden. Vorige week waren dat er 9.

We roepen iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een serene heropstart van het schooljaar en bedrijfsleven: respecteer de afstands- en hygiënemaatregelen, laat je vaccineren, en laat je testen en/of ga in quarantaine als dat nodig is.

persbericht_10_09_2021_-_stand_van_zaken.png

Volledige vaccinatie en het naleven van de afstands- en hygiënemaatregelen blijven belangrijk als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente varianten.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en op ons Twitteraccount