Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Bericht Covid-19

Afgelopen zaterdag heeft de GGC een frauduleuze praktijk ontdekt: een administratief medewerker heeft de namen van een aantal kennissen ingegeven in Vaccinnet, het registratiesysteem voor vaccinaties, terwijl deze mensen niet gevaccineerd waren.

Dit is onaanvaardbaar. Het betekent namelijk dat deze personen in het systeem zijn opgenomen als gevaccineerd en dat zij een Covid-certificaat ontvangen, terwijl ze niet beschermd zijn. Dit vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid! De GGC heeft de betrokken persoon daarom ook op staande voet ontslagen en bekijkt welke juridische stappen kunnen worden ondernomen.

De GGC benadrukt dat deze daad levens kan kosten. Een valse verklaring kan leiden tot het bagatelliseren van Covid-19-symptomen, met een vertraagde of onjuiste diagnose en behandeling tot gevolg. Bovendien kan het ook leiden tot fouten op het vlak van quarantainemaatregelen en isolatie, waardoor kwetsbare personen besmet zouden kunnen raken. Op ruimere schaal kan zo'n valse verklaring leiden tot inconsistenties in het toezicht op vaccinatie en op de doeltreffendheid en de bijwerkingen ervan, waardoor onze analyse van de situatie op het vlak van volksgezondheid vertekend raakt.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina en op ons Twitteraccount