Acht Brusselse apotheken beginnen met sneltests

 

Persbericht - PDF

Acht Brusselse apotheken beginnen met sneltests

 

De epidemiologische situatie in Brussel is zorgwekkend, maar de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie lanceert een pilootproject met sneltests in acht Brusselse apotheken. Een toelichting.

Om de tests toegankelijker te maken, lanceert de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), in samenwerking met de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) en de Apothekersvereniging van Brussel (UPB-AVB), een pilootproject met sneltests in acht Brusselse apotheken. Met dit proefproject willen we de testcapaciteit makkelijk toegankelijk maken en dus verhogen. Het ging van start met de goedkeuring en onder toezicht van de cel Gezondheidsinspectie van de Diensten van het Verenigd College van de GGC. Via dit project kunnen we ook nagaan in welke mate de bevolking achter het initiatief staat.

In grote steden is het niet altijd gemakkelijk om burgers via de huisartsen en de testcentra te bereiken om hen te motiveren om zich te laten testen. Dat komt omdat ze geen behandelend arts hebben of omdat ze zich niet willen laten testen via de gebruikelijke diensten voor testing.

De apotheker staat dicht bij de burger en vaak is er sprake van een vertrouwensband, waardoor hij dit publiek gelukkig vlot en efficiënt kan bereiken.

Daarom werd er besloten om een pilootproject te organiseren in acht Brusselse apotheken in Schaarbeek, Molenbeek en Anderlecht, van 29 maart 2021 tot 29 april 2021. De apothekers zullen snelle antigeentests gebruiken die na 15 minuten een resultaat geven. Deze tests zullen enkel worden gedaan bij mensen die dat vragen en sinds 0 tot 5 dagen symptomen vertonen. Dan is de betrouwbaarheid van de test, uitgevoerd door opgeleide apothekers, het grootst en is bevestiging met een PCR-test niet nodig (volgens Sciensano).

In deze gemeenten, waar een groot deel van de bevolking geen behandelend arts heeft, kan de apotheker een belangrijke bijdrage leveren aan het informeren, detecteren en testen van burgers die naar de apotheek komen met gezondheidsproblemen en symptomen die kunnen wijzen op een coronabesmetting. Deze patiënten zullen in de apotheek kunnen worden getest met snelle antigeentests. De apotheker kan dan onmiddellijk het callcenter en de huisarts (als de betrokkene er één heeft) op de hoogte brengen. Die zal vervolgens zorgen voor de contactopsporing en de verdere opvolging of zal bijkomend advies geven.

De apothekers die meewerken aan het pilootproject hebben protocollen opgesteld die tegelijkertijd garanderen dat burgers en het apothekersteam de gezondheidsmaatregelen naleven en zorgen voor een optimale uitvoering van de test, oriëntatie van de patiënt, en registratie van de resultaten. Na vier weken wordt het pilootproject geëvalueerd. Als de resultaten positief zijn, dan zou het gebruik van sneltests kunnen worden uitgebreid naar andere Brusselse apotheken zodat iedereen de kans krijgt om zich bij symptomen van Covid-19. te laten testen

Om de testprocedure te vereenvoudigen, kunnen mensen met symptomen sinds 21 januari ook naar een Brussels testcentrum gaan zonder doktersvoorschrift vooraf (de dokter in het testcentrum schrijft de test dan voor).

Net als de rest van België, kampt Brussel met een verontrustende epidemiologische situatie. Willen we deze trend keren, dan moeten we de gezondheidsmaatregelen strikt blijven naleven en erop letten dat we in quarantaine gaan en ons laten testen zodra we symptomen ontwikkelen die kunnen wijzen op het coronavirus: hoest, ademhalingsproblemen, spierpijn, vermoeidheid, verlies van reuk- en/of smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree.

 

Ga voor meer informatie over de aanpak van Covid-19 in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op onze Facebookpagina.