70% van de meerderjarige Brusselaars zijn volledig gevaccineerd

 

Persbericht - PDF

70% van de meerjarige Brusselaars zijn volledig gevaccineerd

 

Dankzij de inspanningen van de Brusselaars hebben we het aantal besmettingen kunnen beperken. Een ander positief gevolg is dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de enige entiteit is die op waarschuwingsniveau 4 van de Risk Assessment Group (RAG) gebleven is. We mogen ons hierover verheugen, maar we moeten waakzaam blijven... Als we een saturatie van de ziekenhuizen willen vermijden en willen terugkeren naar een zo normaal mogelijk leven.

Inspanningen lonen op lange termijn

Dankzij het behouden van bepaalde veiligheidsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals het dragen van een mondmasker, hebben we het aantal besmettingen kunnen inperken, die meer uitgesproken zijn in de zones waar de maatregelen versoepeld waren.

Een andere belangrijke bescherming tegen het virus is en blijft de vaccinatie. De vaccinatiegraad van het aantal meerderjarige Brusselaars heeft net de symbolische grens van 70% overschreden! De GGC geeft niet op en blijft zich inspannen om haar vaccinatieacties meer te decentraliseren en zo, week na week, het vaccinatiepercentage van het Gewest omhoog te krikken.

communique_de_presse_19_11_2021_-_taux_de_vaccination.jpg

Bron: Sciensano (16/11)

Het Brusselse test- en tracingsysteem werkt zeer snel en is goed georganiseerd, wat het aantal tests en de kwaliteit van de tracing verklaart. Er worden gemiddeld 8.500 tests per dag afgenomen in de 8 testcentra. Het is ook mogelijk om zich te laten testen (antigeentest) in 200 apotheken in Brussel wanneer je symptonen vertoont, terugkomt uit een rode zone of een evenement wil bijwonen. Bovendien werden er tracingprocedures uitgewerkt: deze kunnen indien nodig geactiveerd worden.

De preventiemaatregelen blijven volgen om een nieuwe lockdown te vermijden

Op 17 november 2021, bereikte het Overlegcomité een akkoord over een aantal nieuwe veiligheidsmaatregelen, zoals de uitbreiding van de mondmaskerplicht en verplicht telewerk.

We mogen tenslotte niet vergeten dat de vaccinatie onze beste bondgenoot blijft om de gezondheidscrisis onder controle te houden omdat:

  • ze de overdracht van het virus met 45% vermindert,
  • tot 70% beschermt tegen besmettingen,
  • tot 90% beschermt tegen ernstige vormen van de ziekte,
  • het risico op hospitalisatie bij wie positief testte met 70% vermindert,
  • het risico om op intensieve zorgen te belanden vermindert.

Bovendien kan het naleven van de preventiemaatregelen de besmettingen drastisch verminderen, in het bijzonder bij kwetsbare personen. Laten we de basisregels om elkaar te beschermen niet vergeten:

  • Zich laten vaccineren en ingaan op de uitnodiging voor de herhalingsdosis. Nationale en internationale gegevens bevestigen dat het vaccin de beste bescherming blijft tegen het coronavirus.
  • Zich laten testen in het geval van Covid-gerelateerde symptomen (hoest, ademhalingsproblemen, koorts, spierpijn, vermoeidheid, smaak- en/of reukverlies, verstopte neus, keelpijn of diarree) en de contacten beperken.
  • De isolatie- en quarantainemaatregelen naleven bij een positieve test of hoogrisicocontact.
  • Verluchten van de leefruimtes en de luchtkwaliteit contoleren met behulp van een CO2-meter (verplicht in de horeca, in feestzalen, in fitnesszalen, etc.).
  • De basispreventiemaatregelen naleven: de contacten beperken, afstand houden, een mondmasker dragen wanneer de afstand van 1,5 m niet kan worden gewaarborgd.

 

Epidemiologische situatie en situatie van de vaccinaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Epidemiologische situatie

De incidentie (d.w.z. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners) stijgt: het aantal staat nu op 876 op 19/11, tegenover 787 op 12/10. Er zijn meer besmettingen in de jongste leeftijdscategorieën.

De positiviteitsratio (of het aantal positieve testen in verhouding tot alle testen) stijgt tot 9,7% op 19/11, tegenover 8,7% op 12/11.

De R-waarde (of het aantal besmettingen veroorzaakt door één zieke) overschrijdt opnieuw de drempel van 1 met 1,08 op 19/11. Er zijn meer besmettingen in de jongste leeftijdscategorieën, met name bij de Brusselaars tussen de 20 en 49 jaar.

Stijging van de opnames in ziekenhuizen en op intensieve zorgen

Het aantal hospitalisaties stijgt. Op 18/11 waren er 392 personen opgenomen in het ziekenhuis, tegenover 333 op 12/10. Het aantal personen op de afdeling intensieve zorgen in de Brusselse ziekenhuizen stijgt lichtjes: het gaat om 77 op 18/11, tegenover 67 op 12/11. In de loop van de volgende weken zal fase 1B geactiveerd moeten worden in de ziekenhuizen. Dat betekent dat 50% van de capaciteit van de intensieve zorgen voorbehouden zal moet blijven voor Covid-19-patiënten.

We betreuren deze week het overlijden van 28 personen in het Brusselse Gewest.

 

persbericht_19_11_2021_-_vaccinatietoestand.png

 

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente virusvarianten.

 

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op Facebook, Twitter en Instagram.