Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde - Tegemoetkoming in de loonkosten voor een administratief bediende

Tegemoetkoming in de loonkosten voor een administratief bediende

Een huisarts in een individuele praktijk of een huisartsengroepering kunnen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van de bediende die hen helpt bij het onthaal en het beheer. Deze tegemoetkoming heeft betrekking op de loonkosten betaald tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de aanvraag.

Een arts mag voor dezelfde periode een tegemoetkoming in de loonkosten niet cumuleren met een tegemoetkoming in de kosten van een telesecretariaat.

Kenmerken en voorwaarden voor het verkrijgen van deze tegemoetkoming

De tegemoetkoming dekt de helft van de werkelijke loonkosten, met een maximum bedrag van 6.792,20 € per jaar (bedrag van 2019 onderworpen aan indexatie) per huisarts en voor zover de volgende voorwaarden worden nageleefd:

 • Huisarts in een individuele praktijk
  • De arts gebruikt een gelabeld elektronisch medisch dossier.
  • De arts moet minstens 150 globale medische dossiers (GMD) beheerd hebben in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de loonkosten werden gemaakt.
  • De arts is verbonden met het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De arts moet ten minste één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De arts moet ingeschreven zijn bij een huisartsenkring op 1/1/2021.
  • De arts moet aan de wachtdienst deelnemen op 1/1/2021.
  • De arts stelt minstens een derde voltijds equivalent tewerk.
  • De arbeidsovereenkomst moet in overeenstemming zijn met de huidige arbeidsrechtwetgeving.
  • De loonschaal moet worden nageleefd en in overeenstemming zijn met de functiebeschrijving van de werknemer (onthaal en beheer) die wordt geregeld door het PC 330.04 waarvan hij afhangt.
 • Huisartsengroepering (met inbegrip van de medische huizen)
  • De artsen van de groepering gebruiken een gelabeld elektronisch medisch dossier.
  • De groepering moet minstens 150 globale medische dossiers of forfaits per arts die er deel van uitmaakt, beheren. Let op: er dient rekening te worden gehouden met het aantal GMD's dat beheerd werd tijdens het kalenderjaar voorafgaand het kalenderjaar waarin de aanvraag werd ingediend.
  • De artsen van de groepering zijn verbonden met het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • Alle artsen van de groepering moeten elk minstens één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De artsen van de groepering moeten ingeschreven zijn bij een huisartsenkring op 1/1/2021.
  • De artsen van de groepering moeten deelnemen aan de wachtdienst op 1/1/2021.
  • De groepering stelt minstens een derde voltijds equivalent tewerk.
  • De arbeidsovereenkomst moet in overeenstemming zijn met de huidige arbeidsrechtwetgeving.
  • De loonschaal moet worden nageleefd en in overeenstemming zijn met de functiebeschrijving van de werknemer (onthaal en beheer) die wordt geregeld door het PC 330.04 waarvan hij afhangt.
  • Er moet een samenwerkingsovereenkomst tussen minstens twee erkende huisartsen worden afgesloten.

De voorwaarden met betrekking tot de GMD's zijn niet van toepassing op de huisartsen die sinds minder dan drie jaar erkend zijn (onlangs erkende huisartsen), of dat nu in een individuele of een groepspraktijk is.

Bijvoorbeeld, voor de loonkosten van 2019 moet onder "onlangs erkende huisarts" worden verstaan, de huisarts die in 2017, 2018 of in 2019 erkend is. In dit specifieke geval is het aantal GMD's waarmee rekening moet worden gehouden, dat van 2018.

Een aanvraag voor tegemoetkoming in de loonkosten indienen

De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2020 worden ingediend via het formulier hieronder, samen met de verantwoordingsstukken.

Nieuw: simpel en handig, het platform IRISBOX zal online online beschikbaar zijn vanaf 01.01.2020! Uw gegevens worden bewaard en uw dossier zal de volgende jaren gedupliceerd kunnen zijn.

U kunt als volgt uw aanvraag indienen:

 • hetzij door uw dossier elektronisch op het Irisbox-platform in te vullen, met uw identiteitskaart;
 • hetzij door uw volledig dossier per e-mail te versturen naar impulseobrussel@ggc.brussels (NL) of impulseobruxelles@ccc.brussels (FR);
 • hetzij door uw volledig dossier per post te versturen naar de Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Belliardstraat 71, bus 1, te 1040 Brussel;

Documenten met betrekking tot de aanvraag tot tegemoetkoming in de loonkosten

Voor meer informatie: impulseobrussel@ggc.brussels

Terug naar de inleidingspagina

Delen