Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde - Tegemoetking in de kosten van een telesecretariaat

Tegemoetkoming in de kosten van een telesecretariaat

Huisartsen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor het gebruik van een dienst voor medisch telesecretariaat om hun administratief beheer te ondersteunen. Zowel groepering als huisartsen in een individuele praktijk kunnen deze tegemoetkoming aanvragen. Die heeft betrekking op de kosten voor telesecretariaat die werden gemaakt tijdens het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.

Een arts mag, voor dezelfde periode, de tegemoetkomingen in de kosten van een telesecretariaat niet cumuleren met tegemoetkomingen in zijn loonkosten.

Kenmerken en voorwaarden voor het verkrijgen van deze tegemoetkoming

De tegemoetkoming dekt de helft van de werkelijke kosten, met een maximum grensbedrag van 3.901,74 € per jaar (bedrag van 2019 onderworpen aan indexatie) per huisarts en onder de volgende voorwaarden:

 • Huisarts in een individuele praktijk
  • De arts gebruikt een gelabeld elektronisch medisch dossier.
  • De arts moet minstens 150 globale medische dossiers (GMD) beheerd hebben in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de loonkosten werden gemaakt.
  • De arts is verbonden met het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De arts moet ten minste één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De arts moet bij een huisartsenkring ingeschreven zijn op 1/1/2021.
  • De arts moet aan de wachtdienst deelnemen op 1/1/2021.
 • Huisartsengroepering (met inbegrip van de medische huizen)
  • De artsen van de groepering gebruiken een gelabeld elektronisch medisch dossier.
  • De groepering moet minstens 150 globale medische dossiers of forfaits per arts die er deel van uitmaakt, beheren. Let op: er dient rekening te worden gehouden met het aantal GMD's dat beheerd werd tijdens het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de aanvraag werd ingediend.
  • De artsen van de groepering zijn verbonden met het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De artsen van de groepering moeten elk minstens één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De artsen van de groepering moeten bij een huisartsenkring ingeschreven zijn op 1/1/2021.
  • De artsen van de groepering moeten aan de wachtdienst deelnemen op 1/1/2021.
  • Er moet een samenwerkingsovereenkomst tussen minstens twee erkende huisartsen worden afgesloten.

De voorwaarden met betrekking tot de GMD zijn niet van toepassing op huisartsen in een individuele praktijk of in een groepspraktijk die minder dan drie kaar lang erkend zijn.

Bijvoorbeeld, voor de kosten van een telesecretariaat voor 2019, moet onder de termen "recent erkende huisarts" verstaan worden, een huisarts die in 2017, 2018 of 2019 werd erkend. In dit specifieke geval is het aantal GMD's waarmee rekening gehouden moet worden het aantal GMD's van het jaar 2018.

Een aanvraag voor tegemoetkoming in de kosten van een telesecretariaat indienen

De aanvraag moet vóór 30 juni 2020 worden ingediend.

Nieuw: simpel en handig, het platform Irisbox zal online beschikbaar zijn vanaf 1/1/2020! Uw gegevens worden bewaard en uw dossier zal de volgende jaren gekopieerd kunnen worden.

U kunt op de volgende manieren uw aanvraag indienen:

 • hetzij door uw dossier op het platform Irisbox elektronisch in te vullen aan de hand van uw identiteitskaart;
 • hetzij door uw volledig dossier per e-mail te versturen naar impulseobrussel@ggc.brussels (NL) of  impulseobruxelles@ccc.brussels (FR) ;
 • hetzij door uw volledig dossier per post te versturen naar de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Belliardstraat 71, bus 1, te 1040 Brussel;

Documenten met betrekking tot de aanvraag tot tegemoetkoming in de kosten voor het gebruik van diensten

Voor meer informatie: impulseobrussel@ggc.brussels

Terug naar de inleidingspagina

Delen