Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Laagdrempelige opvang, sociale ontmoetingsplekken

Wat is het?

Een sociale ontmoetingsplek (centrum voor laagdrempelige opvang) is een plek waar mensen vertrouwelijk kunnen spreken met therapeuten, maatschappelijk werkers, opvoeders, peer-to-peerhulpverleners, maar ook met alle actoren uit de verenigingswereld en gemeenschappen in de buurt. Ze kunnen er ook informatie krijgen en doorverwezen worden naar het gespecialiseerde hulp- en zorgaanbod. De gebruikers kunnen er met de hulp van de zorgverleners van start gaan met culturele, sociale en sportactiviteiten en activiteiten rond gemeenschapsgezondheid.

Voor wie?

Alle Brusselaars kunnen van deze diensten gebruikmaken.

Werking

Dit soort initiatief is bedoeld om de continuïteit van de zorg te versterken via een gezamenlijke aanpak in de geestelijke gezondheidszorg. De zorg wordt zo niet beperkt tot de klassieke (individuele of collectieve) antwoorden, die stigmatiserend of moeilijk toegankelijk kunnen overkomen bij bepaalde gebruikers, in het bijzonder bij de meest kwetsbare groep.

Subsidie

Centra voor laagdrempelige opvang of geestelijke gezondheidszorg kunnen een facultatieve subsidie aanvragen bij de Diensten van het Verenigd College (de Administratie).

Zoek een adres