Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Rookstopbegeleiding

Hulp bij het stoppen met roken van een arts of een erkende tabakoloog

Waarover gaat het?

Sinds de zesde staatshervorming valt de financiering van rookstopbegeleiding, en in het bijzonder de terugbetaling van consultaties bij een tabakoloog via de verzekeringsinstellingen, onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Vanaf 1 januari 2023 zijn de Diensten van het Verenigd College verantwoordelijk voor het beleid inzake rookstopbegeleiding. Iriscare blijft in overleg met de Diensten van het Verenigd College de terugbetaling van consultaties bij een tabakoloog via de verzekeringsinstellingen beheren.

Voor wie ?

Elke Brusselaar heeft recht op rookstopbegeleiding.

Werking

Consultaties bij een arts of een erkend tabakoloog om te stoppen met roken geven onder bepaalde voorwaarden recht op een gedeeltelijke terugbetaling.

Om een gedeeltelijke terugbetaling te krijgen, moet u een erkende arts of  tabakoloog raadplegen in Brussel en aangesloten zijn bij een Brusselse verzekeringsinstelling. Als u een erkende tabakoloog buiten Brussel wilt consulteren, kunt u ook een terugbetaling krijgen, op voorwaarde dat de tabakoloog de factureringsprocedure in Brussel volgt.

Een tabakoloog is een arts (huisarts of specialist), een gezondheidswerker (verpleegkundige, kinesist, verloskundige, enz.) of een psycholoog die een specifieke opleiding tabakologie heeft gevolgd.

Lijst met erkende tabakologen in uw gewest.

Elke Brusselse patiënt heeft om de twee jaar recht op acht terugbetaalde consultaties. Voor zwangere vrouwen is dat maximaal acht sessies per zwangerschap.

De eerste consultatie duurt drie kwartier, de volgende zeven duren elk een halfuur.

De bedragen van de tegemoetkomingen zijn vastgesteld als volgt:

  • 30 euro voor de eerste sessie;
  • 20 euro voor de volgende zeven sessies;
  • 30 euro voor zwangere vrouwen, voor om het even welke sessie (op basis van een voorschrift van uw gynaecoloog met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum).

Bezorg na uw bezoek aan een arts of tabakoloog het volgende aan uw Brusselse verzekeringsinstelling:

  • het ondertekende getuigschrift voor verstrekte hulp, als de zorgverstrekker een zorgverlener is (bv. arts, verpleegkundige, enz.);
  • de ondertekende factuur, als de zorgverstrekker een erkende tabakoloog, maar geen zorgverlener is (bv. master in de psychologie).

U bent een professional en wilt mensen ondersteunen in het kader van rookstopbegeleiding? Ga dan naar de pagina "Rookstopbegeleiding" in de rubriek "Voor professionelen".

 

 

 

Relevante wetgeving