Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Psychiatrische ziekenhuizen

Deze gespecialiseerde medische instellingen zijn uitsluitend bestemd voor patiënten met psychische stoornissen.

Waarover gaat het?

De psychiatrische ziekenhuizen richten zich tot personen met psychische stoornissen. Ze worden er verzorgd door multidisciplinaire teams van o.a. psychiaters, psychologen, ergotherapeuten, verpleegkundigen, opvoeders en opvoedsters, kinesitherapeuten enz. Zij bieden de psychiatrische patiënten na onderzoek de therapie aan die het best geschikt is voor hun problematiek: medicamenteuze behandelingen, ergotherapie, gesprekken bij de psychiater of psycholoog (individueel of in groep), workshops enz. Het is de bedoeling om de patiënten zo snel mogelijk te laten terugkeren naar hun leefomgeving of naar een andere aangepaste omgeving.

Voor wie?

De psychiatrische ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in de opvang en de behandeling van volwassenen of kinderen met psychische aandoeningen

Werking

Bepaalde ziekenhuizen beschikken over afdelingen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van pathologieën zoals alcohol- en geneesmiddelenverslaving, eetstoornissen, stemmingsstoornissen, perinatale aandoeningen, enz. Andere focussen hun activiteiten dan weer op het acute of het chronische karakter van de problemen die hun patiënten ervaren.

Deze ziekenhuizen kunnen een erkenning krijgen voor verschillende types bedden naargelang de soorten patiënten die ze opvangen:

  • bedden voor de observatie en behandeling van volwassenen (zogenaamde A-bedden) in een crisissituatie voor wie een spoedopname wenselijk is, of voor volwassenen die een observatie of actieve behandeling nodig hebben in het kader van een ziekenhuisopname van korte tot middellange duur,
  • bedden voor de behandeling van volwassenen (zogenaamde T-bedden) die aan een chronische ziekte lijden en een korte tot middellange ziekenhuisopname en behandeling nodig hebben gericht op hun sociale re-integratie,
  • bedden voor de observatie en behandeling van kinderen en jongeren (zogenaamde K-bedden) in een crisissituatie voor wie een spoedopname wenselijk is, of voor kinderen en jongeren die een observatie en een actieve behandeling nodig hebben in het kader van een korte tot middellange ziekenhuisopname.

Naargelang het geval bieden de psychiatrische ziekenhuizen daghospitalisatie of nachthospitalisatie aan. Sommige psychiatrische ziekenhuizen bieden ook ambulante raadplegingen aan.

Na een verblijf?

Wanneer patiënten uit een psychiatrisch ziekenhuis ontslagen worden, zijn er verschillende mogelijkheden:

Erkenning en subsidiëring

Meer informatie om erkend en gesubsidieerd te worden als psychiatrisch ziekenhuis is te vinden op de pagina's ‘Erkenning’ en 'Organieke subsidie' in het websitegedeelte voor professionals.

Op het tweetalig grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bevoegd voor de erkenning van alle openbare en private ziekenhuizen die geen keuze gemaakt hebben tussen de Franse of de Vlaamse Gemeenschap.

Adres zoeken