Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)

Collectieve woonvorm en begeleiding van personen met een gestabiliseerde langdurige psychische stoornis of met een verstandelijke handicap

Waarover gaat het?

Een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) is een structuur die op collectieve wijze personen met een gestabiliseerde psychische stoornis of met een verstandelijke handicap opvangt.

Voor wie en waarom?

Deze collectieve woonvorm is bestemd voor personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis of met een verstandelijke handicap.

De verstrekte zorg heeft als doel het verblijf in psychiatrische ziekenhuizen in te korten of te voorkomen. De patiënten die opgevangen worden in deze voorzieningen hebben geen acute ziekenhuisbehandeling meer nodig. Ze zijn echter niet in staat om zelfstandig te wonen noch om in een andere collectieve woonvorm te verblijven (rust- en verzorgingstehuis, initiatieven voor beschut wonen of medisch-pedagogisch instituut). Ze hebben nood aan een continue begeleiding.

Werking

De ondersteuning van de bewoners wordt verzekerd door een multidisciplinair team (psychiaters, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, opvoeders, maatschappelijk werkers, logopedisten, psychologen, enz.). Deze begeleiding is veel intensiever en meer gemedicaliseerd dan in de initiatieven voor beschut wonen. Er is permanent toezicht op de bewoners, zowel overdag als 's nachts. Ook de hotelfunctie is meer aanwezig.

De psychiatrische verzorgingstehuizen staan open voor de buitenwereld en zijn ingeplant in de lokale leefgemeenschap. Ze creëren een gezellig en familiaal leefklimaat, dat geenszins dat van een ziekenhuis mag zijn. De bewoners worden er voor een bepaalde periode gehuisvest in individuele kamers of tweepersoonskamers die zich situeren in leefeenheden met gemeenschappelijke gedeelde ruimtes. Hun zelfstandigheid en rehabilitatie worden aangemoedigd door de organisatie van diverse activiteiten: logopedie, ergotherapie, dagelijkse huishoudelijke activiteiten, reizen en culturele bezoeken, shows, sport, animatie, creatieve workshops, therapiegroepen, enz.

Adres zoeken