Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Opsporing van borstkanker

Gratis opsporing van borstkanker via mammografie bij vrouwen tussen 50 tot 69 jaar

Waarover gaat het?

In België worden alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar oud uitgenodigd om zich om de twee jaar gratis te laten screenen op borstkanker. Dit radiografisch borstonderzoek (mammografie) kan een deel van de borstkankers in een vroeg stadium opsporen. Het beantwoordt aan de kwaliteitsnormen van het Europese programma "Europa tegen kanker". In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het programma om borstkanker op te sporen georganiseerd door de vzw BruPrev en meegefinancierd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap. De GGC is verantwoordelijk voor de coördinatie.

Vrouwen die dat wensen, kunnen ook aan hun behandelend arts een voorschrift voor een mammotest vragen. Let op: om te vermijden dat deze test wordt aangerekend aan de patiënt, moet de regel van één mammotest om de twee jaar nageleefd worden.

Voor wie?

Alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar die aangesloten zijn bij een ziekenfonds en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, worden om de twee jaar uitgenodigd om een mammotest te laten uitvoeren. 

Deze screening is niet gericht op vrouwen die jonger of ouder zijn en die al borstkanker hebben gehad of een verhoogd risico op borstkanker hebben. Zij bespreken met hun behandelend arts welke opvolging het best bij hun situatie past.

Werking

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de mammotest uitgevoerd door erkende mammografische eenheden (radiologiediensten of -centra) die gecontroleerd worden door BruPrev. De eenheden maken radiografieën, voeren een eerste lezing ervan uit en versturen deze naar BruPrev.

 •  BruPrev heeft de volgende opdrachten:
  • de erkende mammografische eenheden coördineren;
  • ervoor zorgen dat de vrouwen uitgenodigd worden voor de opsporing en de tweede en derde lezing van de mammografieën organiseren;
  • de resultaten meedelen;
  • verzekeren dat de positieve mammotests opgevolgd worden met een aangepaste behandeling;
  • controleren dat de kwaliteitscriteria van het programma nageleefd worden;
  • de databanken beheren die met instemming van de deelnemers worden opgesteld;
  • de vragen van particulieren en zorgprofessionals beantwoorden.

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, de studiedienst van de GGC, staat in voor de evaluatie van het programma.

 

Een erkende eenheid voor mammografie zoeken

Relevante wetgeving