Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde

Waarover gaat het?

De maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde op het grondgebied van het Brussels Gewest, gewoonlijk het 'Impulsfonds' genoemd, hebben tot doel de huisartsen te stimuleren om een huisartsgeneeskundige activiteit uit te oefenen of te blijven uitoefenen op het grondgebied van het Brussels Gewest, en zo de eerstelijnszorg te waarborgen voor de bevolking.

Op 1 januari 2018 kunnen drie verschillende tegemoetkomingen worden toegekend:

De artsen kunnen begeleiding krijgen voor de indiening van hun aanvraag alsook steun bij de installatie door zich te wenden tot een steunpunt dat erkend werd en gesubsidieerd wordt voor deze opdracht.

Relevante wetgeving: 

Delen