Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde

Waarover gaat het?

Sinds 2014 beoogt het Impulsfonds, gewoonlijk Impulseo genoemd, een ondersteuning voor huisartsen bij de uitoefening van hun huisartsenpraktijk op het grondgebied van het Brussels gewest.

Deze steun bestaat in de toekenning van drie verschillende tegemoetkomingen:

Veranderingen vanaf 1/1/2020

Het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan werd onlangs gewijzigd door het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 maart 2019. Dit besluit wijzigt het systeem van Impulseo I.

Impulseo I

De wijzigingen inzake de vestigingspremie (Impulseo I) treden in werking op 1/1/2020. Deze nieuwe regeling voorziet in de toekenning van een éénmalige premie van 15.000 EUR met de mogelijkheid van een bijkomende premie van 15.000 EUR als de huisarts in kwestie zich vestigt in een wijk met een huisartsentekort.

Impulseo II et III

Voor de indiening op 1 januari 2020 van de dossiers met betrekking tot de loonkosten en de kosten voor diensten van telesecretariaat (Impulseo II en III) voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 moet nog altijd worden verwezen naar de huidige wetgeving.

Voor elke aanvraag tot tegemoetkoming voor Impulseo II en III ingediend in de loop van 2021 om de kosten voor de periode van 1/1/2020 tot 31/12/2020 te dekken, zullen twee bijkomende criteria door de huisartsen moeten worden nageleefd:

  1. ingeschreven zijn bij een huisartsenkring op 1/1/2021;
  2. ingeschreven zijn bij een wachtdienst op 1/1/2021.

Vragen? U kunt terecht naar onze diensten bij het adres impulseobrussel@ggc.brussels.

Relevante wetgeving: