Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Initiatieven van beschut wonen

Leefomgevingen waar volwassenen begeleid worden die door psychiatrische problemen moeilijkheden ondervinden om zelfstandig te wonen

Waarover gaat het?

Initiatieven voor beschut wonen (IBW's) zijn leefomgevingen waar volwassenen begeleid worden die door psychiatrische problemen moeilijkheden ondervinden om zelfstandig te wonen. Deze overgangswoningen zijn geïntegreerd in de verschillende wijken van de hoofdstad. Zij bieden tijdelijk begeleiding en dagactiviteiten aan als alternatief voor of als aanvulling op de psychiatrische ziekenhuizen. Afhankelijk van het type instelling maken initiatieven voor beschut wonen het mogelijk om alleen te wonen of in een groep van maximaal tien personen.

De initiatieven zijn bedoeld om psychologisch kwetsbare personen opnieuw te integreren in het maatschappelijk leven. Deze personen kunnen niet zelfstandig wonen zonder aangepaste begeleiding, maar zij hebben geen doorlopende behandeling in het ziekenhuis (meer) nodig.

Voor wie?

Initiatieven voor beschut wonen vangen volwassenen op die door psychiatrische problemen moeilijkheden ervaren om volledig zelfstandig te wonen. Hun gezondheidstoestand moet echter voldoende stabiel zijn.

Om gespecialiseerde diensten te kunnen verlenen, richten sommige initiatieven van beschut wonen zich op een specifieke doelgroep (eenoudergezinnen, jongvolwassenen, ouderen, ...).

Werking

Initiatieven voor beschut wonen streven twee doelstellingen na bij de opvang van psychologisch kwetsbare personen: hen opnieuw integreren in het maatschappelijk leven en hun zelfredzaamheid bevorderen. Daarom zorgt een multidisciplinair team voor doorlopende of regelmatige begeleiding, die de bewoners in staat moet stellen alle vaardigheden te verwerven of te ontwikkelen die nodig zijn voor hun integratie in het maatschappelijk leven.

Dit gespecialiseerde team biedt bijstand en expertise op verschillende niveaus:

  • administratie;
  • dagelijks leven;
  • begeleiding en een luisterend oor;
  • doorverwijzing naar deskundigen;

Overdag gaan sommige bewoners van de IBW's naar activiteitencentra, naar het psychiatrisch ziekenhuis voor dagbehandeling, volgen een opleiding, werken of doen vrijwilligerswerk. De bewoners verblijven in een gemeenschappelijk huis of in een individueel appartement en beschikken minstens over een eigen kamer. 

De begeleiding door de medewerkers van de initiatieven voor beschut wonen wordt gefinancierd door Iriscare. Andere medische zorg die niet inbegrepen is in het aanbod, zoals geneesmiddelen, honoraria van huisartsen en psychiaters, ... moeten nog steeds apart worden betaald.

Erkenning en subsidiëring

Voor meer informatie over de erkenning van initiatieven van beschut wonen ga je naar de pagina Erkenning in de professionele ruimte.

De subsidies worden beheerd door Iriscare, dat verantwoordelijk is voor de financiering van de Brusselse bicommunautaire IBW's.

De Diensten van het Verenigd College (de administratie) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) blijven echter de normen en erkenningen voor deze instellingen beheren en plannen.

Adres zoeken