Centra voor dagverzorging

Zorgverlening en begeleiding overdag bij de activiteiten van het dagelijks leven voor psychisch of fysiek zorgbehoevenden

Waarover gaat het?

De centra voor dagverzorging vangen overdag psychisch of fysiek zorgbehoevenden op die nood hebben aan verpleegkundige, paramedische en kinesitherapeutische zorg. Deze centra bieden deze personen ook  begeleiding bij de activiteiten van het dagelijks leven zodat ze thuis kunnen blijven wonen.

Voor wie en waarom?

De centra voor dagverzorging richten zich tot personen die fysiek afhankelijk zijn (om zich te wassen en te kleden, om zich te verplaatsen, enz.) of psychisch afhankelijk zijn (gedesoriënteerd in tijd en ruimte) en zichzelf niet kunnen behelpen in het dagelijks leven. Door aangepaste zorg en aangepaste diensten kunnen deze personen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met een zekere graad van autonomie. Hun opname in een rusthuis wordt uitgesteld en bepaalde ziekenhuisopnames worden vermeden.

Werking en diensten

De personen die opgevangen worden in de centra voor dagverzorging brengen er minstens zes uren per dag door, tegen betaling van een dagprijs. Ze worden ondersteund door een multidisciplinair team (ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten, animatoren en animatrices, verpleegkundigen,  zorgkundigen, neuropsychiaters, sociaal assistenten/assistentes).

Er is een gevarieerd en gecoördineerd dienstenaanbod: medische raadplegingen, maaltijden, vervoer, animatie, buitenactiviteiten, creatieve workshops, enz.

Elk centrum voor dagverzorging vangt een specifieke doelgroep op: personen die lijden aan dementie,  personen met locomotorische problemen, personen ouder dan 60 jaar. Er moet een functionele verbinding zijn met een rusthuis of een rust- en verzorgingstehuis.

Een erkenning als centrum voor dagverzorging kan toegekend worden aan:

  • rusthuizen die al dan niet erkend zijn als rust- en verzorgingstehuis
  • ziekenhuizen die werden omgeschakeld tot residentiële diensten, erkend als rust- en verzorgingstehuis

Adres zoeken