Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Centra voor dagverzorging

Dagverzorging en hulp bij dagelijkse activiteiten voor lichamelijk of geestelijk afhankelijke personen

De dagverzorgingscentra vangen lichamelijk of geestelijk afhankelijke personen op die overdag verpleegkundige, paramedische en fysiotherapeutische verzorging nodig hebben. Deze centra bieden deze begunstigden ook hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven, zodat zij gemakkelijker thuis kunnen blijven wonen.

Deze materie wordt beheerd door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Alle nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Iriscare:

Voor burgers

Voor professionelen