Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Acute ziekenhuizen (algemene ziekenhuizen)

Onder algemene ziekenhuizen vallen de ziekenhuizen die niet als chronische of psychiatrische ziekenhuizen beschouwd worden. Ze beschikken minstens over een dienst heelkunde, geneeskunde en/of kindergeneeskunde.

Waarover gaat het?

Algemene ziekenhuizen (ook wel acute ziekenhuizen genoemd) zijn instellingen voor gezondheidszorg waar medische onderzoeken en behandelingen gebeuren (geneeskunde, heelkunde, verloskunde). Ze hebben hiervoor het nodige, aangepaste medische, technische, verpleegkundige en logistieke kader. Patiënten verblijven er omdat hun gezondheidstoestand specifieke zorgen vereist. Hun ziektes of letsels worden er op een zo kort mogelijke tijd bestreden.

Voor wie?

Iedereen die medische zorg nodig heeft.

Werking

Deze algemene ziekenhuizen behandelen een brede waaier aan pathologieën. Ze beschikken over een spoedgevallendienst die dag en nacht toegankelijk is, een dienst verloskunde en nemen ook het geheel van de niet-heelkundige specialiteiten voor volwassenen voor hun rekening (cardiologie, pneumologie, gastro-enterologie, endocrinologie enz.).

Sommige van deze ziekenhuizen hebben een ‘universitair karakter’ omdat ze samenwerken met een faculteit geneeskunde in het kader van haar opleidingen en onderzoek.

Erkenning en subsidiëring

Meer informatie om erkend en gesubsidieerd te worden als algemeen ziekenhuis is te vinden op de pagina's ‘Erkenning’ en 'Organieke subsidie' in het websitegedeelte voor professionals.

Op het tweetalig grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bevoegd voor de erkenning van alle openbare en private ziekenhuizen die geen keuze gemaakt hebben tussen de Franse of de Vlaamse Gemeenschap.

Adres zoeken