Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Aangifte van overdraagbare ziekten

Verplichte aangifte van bepaalde overdraagbare ziekten door gezondheidszorgprofessionals.

Wat is het doel?

Om de gezondheid van de burgers te beschermen, zijn artsen wettelijk verplicht van bepaalde overdraagbare ziekten aangifte te doen. Het toezicht op die ziekten is een van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarom?

De aangifte van die ziekten is noodzakelijk om:

  • de epidemiologie van de gezondheidsproblemen te monitoren en op te helderen om snel preventieve maatregelen te kunnen nemen (hygiëne, vaccinatie, behandelingen, enz.) in samenwerking met de partners op het terrein (SPSE/CLB, gemeenten, arbeidsgeneeskunde, enz.) en andere instellingen (Sciensano, FAVV, enz.) om de bevolking te beschermen tegen een eventuele besmetting en de verspreiding van de ziekte te beperken;
  • de ontwikkeling van deze ziekten in de tijd en in de ruimte op te volgen (epidemiologisch toezicht), om zo snel mogelijk de verspreiding van bepaalde ziekten op te sporen en passende maatregelen te nemen voor de volksgezondheid.

Wie moet van ziekten aangifte doen?

Elke arts - behandelend arts, specialist,  werkend bij een laboratorium, een collectiviteit, enz. - is wettelijk verplicht aangifte te doen van een bekend of vermoed geval van een overdraagbare ziekte waarvan hij op de hoogte is.

Scholen of kinderopvang die een overdraagbare ziekte bij hun instelling vaststellen, moeten daarvan ook aangifte doen, door contact op te nemen met:

Deze diensten moeten de nodige profylactische maatregelen bij de betrokken gemeenschap te nemen.

 

Ben je een professioneel ? Raadpleeg de pagina "Aangifte van overdraagbare ziekten" in de rubriek "Voor professionelen".

Relevante wetgeving