Gezondheidszorg

Toont 1 - 15 van 15.

Ziekenhuizen

Acute ziekenhuizen (algemene ziekenhuizen)

Ziekenhuizen die niet worden beschouwd als chronische of psychiatrische ziekenhuizen en die minstens over een dienst heelkunde, geneeskunde en/of kindergeneeskunde beschikken.

Psychiatrie

Psychiatrische ziekenhuizen

Ziekenhuizen die uitsluitend bestemd zijn voor patiënten (kinderen of volwassenen) met psychische stoornissen.

Psychiatrische verzorgingstehuizen

Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)

Collectieve woonvorm en begeleiding van personen met een gestabiliseerde langdurige psychische stoornis of met een verstandelijke handicap die geen nood hebben aan een continu psychiatrisch toezicht.

Initiatieven van beschut wonen

Woonvormen waar volwassenen die wegens psychiatrische problemen moeilijkheden ervaren om zelfstandig te wonen, een aangepaste begeleiding en dagactiviteiten krijgen.

Diensten voor geestelijke gezondheidszorg

Organisatie van psychosociale hulpverlening, van psychologische en psychiatrische raadplegingen en van een onthaalpermanentie om elke persoon die psychische of psychologische moeilijkheden ondervindt onthaal, oriëntering, hulp en zorg te bieden.

Opvang of verblijf

Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)

Tussenvorm tussen rusthuis en ziekenhuis waar zwaar zorgbehoevenden op collectieve en permanente wijze gehuisvest worden en aangepaste verzorging, collectieve diensten en hulp bij het dagelijks leven worden aangeboden.

Centra voor dagverzorging

Opvang overdag van psychisch of fysiek zwaar zorgbehoevenden die nood hebben aan verpleegkundige, paramedische en kinesitherapeutische zorg en aan begeleiding bij de activiteiten van het dagelijks leven en in deze centra de nodige ondersteuning krijgen om thuis te kunnen blijven wonen.

Thuiszorg

Geïntegreerde dienst voor thuisverzorging

Omkadering van de prestaties in het kader van de thuisverzorging, waarbij de tussenkomst van beroepsbeoefenaars van verschillende disciplines vereist is.

Diensten voor thuisverzorging

Verstrekken van verpleegkundige zorg aan huis (verbanden verversen, hygiënische verzorging, inspuitingen geven, enz.).

Preventieve geneeskunde

Besmettelijke ziekten

Wettelijke plicht voor de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen tot aangifte van sommige overdraagbare ziekten bij de gezondheidsinspectie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Opsporing

Organisatie en coördinatie van de gratis opsporing van borstkanker via mammografie bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar.

Gezondheidspromotie door en bij sportbeoefening

Organiseren van educatieve campagnes en verbod op risicovechtsporten en dopinggebruik.

Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde

In het kader van de bevoegdheidsoverdracht van de Zesde Staatshervorming valt het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde sinds 1 juli 2014 onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het grondgebied van Brussel-Hoofdstad.

Opsporing van dikkedarmkanker in het Brussels Gewest

Palliatieve zorgen

Palliatieve zorgen

Worden toegediend aan personen die lijden aan ongeneeslijke, dodelijke of progressieve ziekten en die niet meer op genezende behandelingen reageren.