Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Filmkeuring

Toepassing van een classificatiesysteem voor films die in Belgische bioscopen worden vertoond.

Waarover gaat het?

Sinds 8 januari 2020 is er een nieuwe classificatie voor films die in Belgische bioscopen worden vertoond. De Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap evenals de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn daarbij overeengekomen om het bestaande Nederlandse classificatiesysteem Kijkwijzer te gebruiken. Voor de Frans- en Duitstaligen in België staat het systeem bekend onder de naam Cinecheck.

Met het nieuwe classificatiesysteem wordt de oude wet van 1 september 1920 opgeheven die niet langer aangepast was aan de hedendaagse context. Zo was de oude regeling een restrictief systeem die aan minderjarigen onder de 16 jaar de toegang tot de bioscoopzalen verbood, tenzij de keuringscommissie anders oordeelde, en die weinig informatie bood aan de filmkijkers.

Het nieuwe classificatiesysteem van Kijkwijzer / Cinecheck geldt als aanbeveling en is niet  verplichtend voor het publiek: ouders kunnen toch beslissen om hun kinderen mee te nemen naar een bepaalde film die ongeschikt voor hem zou zijn.

Het systeem omvat 6 inhoudspictogrammen die de kijker informatie bieden over mogelijke ongeschikte inhoud (geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik) en 7 leeftijdscategorieën (alle leeftijden, vanaf 6 jaar, vanaf 9 jaar, vanaf 12 jaar, vanaf 14 jaar, vanaf 16 jaar en vanaf 18 jaar).

De distributeurs (en eventueel ook producenten) zijn belast de films op basis van een online vragenlijst te classificeren. Afhankelijk van de antwoorden wijst het Kijkwijzersysteem de film automatisch een leeftijdscategorie en mogelijks één of meer inhoudscategorieën toe.

De bioscoopexploitanten zijn verantwoordelijk voor het correct informeren van de bezoekers over de classificatie van de films. Indien een burger het niet eens is met de uiteindelijke classificatie, kan deze hier een klacht over indienen op de website van Kijwijzer.

 

Meer info

Relevante wetgeving