Centra die voor de eerste sociale opvang zorgen

Algemene sociale diensten die sociale hulpverlening aanbieden en sociale uitsluiting bestrijden

Waarover gaat het?

Deze eerstelijnsdiensten zorgen voor de eerste opvang, bieden een analyse van de situatie, staan in voor de doorverwijzing, de begeleiding en de opvolging om een versterking van de sociale banden en een betere toegang van de persoon tot de collectieve voorzieningen en tot zijn fundamentele rechten te bevorderen door een beroep te doen op zijn persoonlijke vaardigheden via collectieve, gemeenschappelijke of individuele acties.

Voor wie en waarom?

Alle personen met moeilijkheden van bijvoorbeeld materiële, administratieve of financiële aard kunnen een beroep doen op centra die voor de eerste sociale opvang zorgen.

Werking

Deze eerstelijnsdiensten zijn gratis toegankelijk voor iedereen die erom vraagt. Ze bieden:

  • een eerste opvang en een luisterend oor;
  • een analyse van de situatie en de noden van de hulpvrager;
  • begeleiding en opvolging;
  • een eventuele doorverwijzing naar gespecialiseerde voorzieningen.

De hulpvrager wordt altijd in zijn globaliteit en zijn levenscontext beschouwd en wordt gestimuleerd om mee te zoeken naar oplossingen voor zijn problemen. De vertrouwelijkheid van de gesprekken wordt steeds gewaarborgd.

Naast de algemene sociale hulpverlening ontwikkelt elk centrum naargelang van zijn middelen en van de wijk specifieke acties (juridische hulp, schuldbemiddeling, voedselhulp, huistaakbegeleiding, enz.). Deze acties kunnen collectief, gemeenschappelijk of individueel zijn.

Tot slot moeten deze diensten met elkaar samenwerken om de probleemsituaties waarmee ze te maken krijgen, te analyseren en de evolutie van de sociale fenomenen aan te tonen.

Adres zoeken