Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap (THAB)

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) voor personen ouder dan 65 jaar met verminderde zelfredzaamheid

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming voor personen ouder dan 65 jaar met een verminderde zelfredzaamheid en beperkte financiële middelen.

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van de handicap: hoe meer de handicap leidt tot een verminderde zelfredzaamheid, hoe groter het bedrag.

Er bestaan vijf categorieën van handicap die overeenstemmen met vijf maximale grensbedragen. Het bedrag hangt ook af van de middelen van de begunstigde en van de persoon die deel uitmaakt van zijn gezin.

Deze materie wordt sinds 1 januari 2021 beheerd door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Alle nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Iriscare en op de daaraan gewijde website.