Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Service-residenties voor ouderen

Geheel van particuliere woningen voor ouderen met gemeenschappelijke diensten

Serviceresidenties zijn bedoeld voor personen ouder dan 60 die zelfredzaam of licht afhankelijk zijn. Ze kunnen er zelfstandig leven en vrij gebruik maken van diensten (maaltijden, onderhoud, ontspanning, spoedverpleging, enz.).

Deze materie wordt beheerd door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Alle nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Iriscare:

Voor burgers

Voor professionals