Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Onthaalhuizen voor daklozen

Onthaal, opvang en psychosociale begeleiding van daklozen

Waarover gaat het?

De onthaalhuizen zijn de best gekende voorzieningen in de sector van de thuislozenzorg. Ze bieden onthaal, opvang en psychosociale begeleiding.

Voor wie en waarom?

De onthaalhuizen richten zich tot:

  • volwassenen met of zonder kinderen;
  • ontvoogde minderjarigen, minderjarige moeders en zwangere minderjarigen, met of zonder kinderen.

Ze bieden op vraag van de personen die tijdelijk dakloos zijn:

  • een onthaal;
  • opvang in een eenpersoonskamer, een gemeenschappelijke kamer (maximaal twee bedden) of een gezinskamer en een leven in gemeenschap;
  • psychosociale ondersteuning (regularisatie van de administratie, budgetbeheer, zoeken naar werk, enz.).

Het onthaalhuis wil veel meer dan een slaapplaats bieden. Het wil het startpunt zijn van een nieuw leefproject. De hulpverlening beoogt de zelfstandigheid en de maatschappelijke integratie van de gebruikers.

Werking

Elk onthaalhuis heeft een specifiek doelpubliek (o.a. gezinnen en vrouwen met of zonder kinderen).

De voorzieningen die personen vergezeld van kinderen opvangen, organiseren educatieve en recreatieve activiteiten en beschikken over een lokaal voorbehouden voor de kinderen.

De financiële bijdrage die aan de gebruikers gevraagd wordt voor de verblijfs- en onderhoudskosten hangt af van hun inkomen.

Adres zoeken