Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Kortverblijf voor ouderen

Huisvesting van ouderen in een rusthuis gedurende een beperkte periode

Het kortverblijf is een tijdelijke huisvesting van ouderen van meer dan 60 jaar in een rusthuis voor een maximale duur van drie maanden of 90 gecumuleerde dagen per kalenderjaar. Tijdens dat verblijf kunnen ze gebruik maken van de diensten voor de bewoners van de instelling naargelang hun behoeften.

Deze formule biedt een antwoord op verschillende situaties:

  • de oudere heeft behoefte aan een revalidatieperiode na een ziekenhuisverblijf;
  • de partner-mantelzorger moet in het ziekenhuis worden opgenomen;
  • de familie is van plan om met vakantie te gaan, enz.

Het helpt ouderen thuis te blijven wonen of hun omgeving te ontlasten als dat nodig is.

Deze materie wordt beheerd door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Alle nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Iriscare:

Voor burgers