Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Kinderbijslag

De nieuwe geregionaliseerde kinderbijslagregeling

Door de zesde staatshervorming wordt de kinderbijslag op gewestelijk niveau beheerd. In het Brussels Gewest wordt deze materie beheerd door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Alle nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Iriscare.