Diensten voor schuldbemiddeling

Individuele begeleiding bij financiële problemen

Waarover gaat het?

De diensten voor schuldbemiddeling helpen personen bij het herstellen van hun financiële situatie.

Voor wie en waarom?

Wie met financiële problemen kampt of zijn schulden niet meer kan afbetalen, kan een beroep doen op een dienst voor schuldbemiddeling. Deze dienst helpt de financiële situatie te herstellen door ondersteuning te bieden bij de verschillende stappen die ondernomen moeten worden.

De taken van de schuldbemiddelaar zijn:

  • opstellen van een overzicht van het inkomen en de schulden van de persoon;
  • bepalen van het bedrag dat op basis van het inkomen en de uitgaven maandelijks kan besteed worden aan de afbetaling van de schulden;
  • optreden als tussenpersoon tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers;
  • opstellen van een afbetalingsplan;
  • onderhandelen over de betalingstermijnen en de verlaging van de interesten;
  • opstarten van de gerechtelijke procedure voor een collectieve schuldenregeling indien geen andere oplossing mogelijk is.

Werking

De diensten voor schuldbemiddeling werken over het algemeen gratis.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de schuldbemiddeling en de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998), die in de tussenkomst van een rechter voorziet. De erkende diensten voor schuldbemiddeling mogen in de twee gevallen tussenbeide komen.

De OCMW’s zijn ambtshalve erkend om aan schuldbemiddeling te doen.

Adres zoeken

Relevante wetgeving: