Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Diensten voor justitieel welzijnswerk

Sociale bijstand en psychologische ondersteuning voor rechtzoekenden

Waarover gaat het?

De diensten voor justitieel welzijnswerk bieden individuele sociale bijstand en psychologische ondersteuning aan gedetineerden, ex-gedetineerden, voorwaardelijk in vrijheid gestelden of personen die het voorwerp uitmaken van een straf of maatregel uitgevoerd in de gemeenschap, en aan hun naasten..

Voor wie?

Elke verdachte, gedetineerde, ex-gedetineerde, voorwaardelijk in vrijheid gestelde, of al wie het voorwerp uitmaakt van een straf of maatregel uitgevoerd in de gemeenschap kan op eigen vraag of op vraag van een naaste een beroep doen op een dienst voor justitieel welzijnswerk.

Deze diensten bieden hen en hun naasten ondersteuning op moreel, sociaal, psychologisch, materieel en cultureel vlak.

Het hulpaanbod is divers:

  • opvang, morele, sociale en psychologische ondersteuning van de beklaagden vanaf hun aankomst in de gevangenis;
  • informatie over de gerechtelijke procedure;
  • doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten;
  • hulp bij het vinden van werk of huisvesting na de vrijlating uit de gevangenis;
  • begeleiding bij budgetbeheer of schuldenbeheer;
  • ondersteuning van het gezin op administratief vlak;
  • morele en psychologische ondersteuning tijdens of na de hechtenis, ...

Werking

De diensten voor justitieel welzijnswerk zijn zowel binnen als buiten de gevangenissen werkzaam, vanaf het begin van de hechtenis tot de re-integratie van de gedetineerde. 

De medewerkers verzekeren een regelmatige aanwezigheid in de gevangenissen. Ze organiseren spreekuren voor de gedetineerden en voor hun gezinnen, maar ook culturele activiteiten en opleidingen.

Deze diensten worden gratis aangeboden aan iedereen die erom verzoekt.

Erkenning en subsidiëring

Voor meer informatie over de erkenning en subsidiëring van diensten voor justitieel welzijnswerk (centra voor algemeen welzijnswerk) ga je naar de pagina's Erkenning en Organieke subsidies in de professionele ruimte.

Adres zoeken