Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven (ADL)

Hulpverlening thuis voor volwassenen met een handicap

De diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven (ADL) richten zich tot volwassenen met een ernstige lichamelijke handicap.

De ADL-diensten stellen ADL-assistenten ter beschikking die ondersteuning bieden bij dagelijkse activiteiten:

  • lichamelijke hygiëne, aan- en uitkleden, maaltijden bereiden, eten, verplaatsingen, opstaan en gaan slapen, boodschappen doen;
  • elke fysieke hulp die toelaat dat de persoon met een handicap zijn rol als ouder kan vervullen of een waardig sociaal en professioneel leven kan leiden.

Zo kunnen de begunstigden zelfstandig wonen, alleen of met hun gezin.

Deze hulp omvat geen sociale, medische of therapeutische interventie. Het gaat dus niet om:

  • medische of paramedische behandelingen of onderzoeken, verpleegkundige zorg;
  • onderhoudswerken aan het huis of in de tuin;
  • vervoerdiensten.

Deze materie wordt beheerd door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Alle nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Iriscare:

Voor burgers

Voor professionals