Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Diensten voor begeleid wonen

Begeleiding, voornamelijk aan huis, van volwassenen met een handicap

Waarover gaat het?

De diensten voor begeleid wonen begeleiden volwassenen met een handicap met het oog op het bevorderen van hun zelfredzaamheid.

Voor wie en waarom?

De diensten voor begeleid wonen vormen een alternatief voor residentiële opvangvoorzieningen voor volwassenen met een handicap, zoals de verblijfscentra. Deze ondersteuning is bestemd voor personen met een handicap die:

  • alleen wonen en nood hebben aan een aangepaste begeleiding om hun zelfredzaamheid te behouden;
  • wensen alleen te wonen en begeleiding nodig hebben om zelfstandig te leren leven.

Het hulpaanbod kan verscheidene domeinen betreffen die vooraf worden afgesproken tussen de persoon met een handicap en de dienst: administratieve verrichtingen, budgetbeheer, zoeken van huisvesting, van werk of van een opleiding, huishoudelijke taken, enz.

Werking

De begeleiding vindt voornamelijk plaats in de woning van de persoon met een handicap. De wensen en projecten van de persoon die begeleid wordt, staan centraal.

Elke dienst is gespecialiseerd in de ondersteuning van een type handicap (fysiek, zintuiglijk of verstandelijk).

Bepaalde diensten zijn eigenaar van of huren woningen die ze ter beschikking stellen van personen die ze dan ook begeleiden.

De personen die ondersteuning van deze diensten wensen:

  • dienen erkend te zijn als persoon met een handicap;
  • moeten een toelatingsaanvraag indienen bij de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Er mag hun enkel een financiële bijdrage in welbepaalde gevallen (bijvoorbeeld: excursie, bioscoop, museumbezoek, …) worden gevraagd.

Adres zoeken