Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Centra voor nachtopvang van ouderen

Nachtopvang van ouderen die toezicht, hulp of medische zorg nodig hebben

De nachtcentra bieden opvang aan personen van 60 jaar en ouder met verminderde zelfredzaamheid. Het gaat om ouderen die overdag thuis wonen maar van wie de naasten het toezicht en de zorg ’s nachts niet kunnen verzekeren. De nachtopvang zorgt ervoor dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en biedt mantelzorgers een adempauze.

Die centra zijn altijd in een rusthuis gevestigd. Daardoor kunnen de opgevangen personen een beroep doen op het verzorgend of paramedisch personeel van de instelling. De ouderen worden er ook geholpen bij activiteiten van het dagelijks leven die ze niet meer alleen kunnen uitvoeren: naar bed gaan, opstaan, zich aankleden, naar het toilet gaan, geneesmiddelen nemen, eten, enz.

Deze materie wordt beheerd door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Alle nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Iriscare:

Voor burgers

Voor professionals