Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Centra voor gezinsplanning

Onthaal, informatie en begeleiding bij alle kwesties met betrekking tot het affectieve en seksuele leven

De centra voor gezinsplanning bieden begeleiding bij en informatie over het affectieve en seksuele leven aan alle individuen, koppels of gezinnen.

Ze organiseren medische, psychologische, sociale en juridische raadplegingen. Die worden verzekerd worden door een multidisciplinair team met minstens een arts, een psychiater of psycholoog en een maatschappelijk werker. Sommige centra bieden ook diensten van juristen, familiale bemiddelaars en seksuologen aan.

De centra voor gezinsplanning beantwoorden hoofdzakelijk vragen rond:

  • zwangerschapstests en -begeleiding;
  • gynaecologische onderzoeken;
  • hulp bij vruchtbaarheidsproblemen;
  • de opsporing van seksueel overdraagbare aandoeningen;
  • hulp bij anticonceptie (informatie, voorschrift voor anticonceptie, enz.);
  • aanvragen om vrijwillige zwangerschapsonderbreking;
  • psychologische steun bij relatie- of gezinsproblemen;
  • juridische informatie.

Deze materie wordt beheerd door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Alle nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Iriscare:

Voor burgers