Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Centra voor dagopvang van ouderen

Opvang, hulp en zorg voor thuiswonende ouderen

De centra voor dagopvang richten zich tot thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar met verminderde zelfredzaamheid.

Ze bieden dagopvang aan ouderen, zodat zij hulp en zorg kunnen krijgen die aangepast is aan hun toestand. Deze centra organiseren ook elke dag activiteiten (gericht op het dagelijks leven, fit blijven, creativiteit, enz.) en sociaal-culturele evenementen. Het is de bedoeling om de zelfredzaamheid van de begunstigden te bevorderen of te handhaven.

Deze materie wordt beheerd door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Alle nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Iriscare:

Voor burgers

Voor professionals