Logo van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Attaché Human Ressources

Inhoud van de functie

Inhoud van de functie

De attaché 'Human Ressources' zal met de volgende taken belast worden:

 • Het begeleiden of, in geval van afwezigheid of verhindering, vervangen van de dienstverantwoordelijke;
 • Het verzekeren van de werkverantwoordelijkheid binnen de dienst, op vlak van kwaliteit en termijnen;
 • Het betrokken zijn mij transversale HR-projecten;
 • Het verspreiden onder de diensten/directies van ontvangen informatie over DHR-materie en vragen beantwoorden van dienstverantwoordelijken/directies over dit onderwerp;
 • Het bijstaan van de volledige dienst inzake de administratieve en financiële loopbaan van het personeel;
 • Het toezien op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving bij diverse HR-aangelegenheden, waaronder het gebied van diversiteit;
 • Het verzekeren van het administratief beheer van de personeelsdossiers;
 • Het beheren van de programmatie, opvolging en effect van de jaarlijkse opleidingsplannen voor het personeel teneinde hun vaardigheden te ontwikkelen op basis van de strategische prioriteiten van de administratie;
 • Het samenwerken met de dienstverantwoordelijke bij het ontwerpen en invoeren van instrumenten inzake de evaluatie, opleiding en loopbaanopvolging van het personeel;
 • Het bijdragen aan het denkproces over personeelsbewegingen naargelang de behoeften van de diensten/directies;
 • Het actief deelnemen aan de aanwervingsprocedures en aan de opvolging van vergelijkende selecties die door de Dienst HR georganiseerd worden voor de verschillende directies;
 • Het bijdragen tot de verwezenlijking van de welzijnsomstandigheden op het werk.

Als attaché Human Ressources vereist de functie:

 • Het adviseren van de dienstverantwoordelijke aangaande de analyse, verzameling en opvolging van personeelscijfers met het oog op een optimaal gebruik en communicatie hiervan op tijdens vergaderingen van de verschillende interne en externe beheersorganen (overlegcomité, basisoverlegcomité, directieraad, bilaterale met de kabinetten, …);
 • Het meewerken aan de ontwikkeling, uitvoering en beheer van de verschillende HR-processen en -instrumenten;
 • Het deelnemen aan de operationele uitvoering van de door de dienst behandelde zaken, teneinde een optimaal personeelsbeheer te garanderen;
 • Het deelnemen aan de ontwikkeling, uitschrijving en opvolging van overheidsopdrachten die verband houden met de bevoegdheden van de dienst;
 • Zich op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in verband met de door de dienst behandelde aangelegenheden en van de wet- en regelgeving die van kracht is.

Werkgever

Werkgever

De Diensten van het Verenigd College (DVC) vormen de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars te verbeteren op het vlak van welzijn en gezondheid, streven ze ernaar de referentieadministratie te worden in die materies.

De DVC zijn een actieve, tweetalige administratie met een honderdtal medewerkers, waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en een goede dienstverlening aan de burgers de kernwaarden zijn.

De Diensten van het Verenigd College van de GGC bestaan uit een studiedienst, een communicatiedienst en vier directies:

 • ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’: het verlenen en vernieuwen van institutionele goedkeuringen, het verlenen van subsidies, het opstellen van nieuwe verordeningen of besluiten, ...;
 • ‘Controle’: administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
 • ‘Coördinatie & Procedures’: transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • ‘Begroting & Financiën’: het toezicht op de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
 • Het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn’, een studiedienst.

De attaché 'Human Ressources' zal meewerken aan het beheer van de dienst 'Human Ressources'.  Hij/zij zal een essentiële partner zijn van de eerste deskundige attaché die verantwoordelijk is voor de dienst 'Human Ressources' en de directeur "Coördinatie & Procedures".

Profiel

Profiel
 • Kandidaten voor een functie als attaché moeten in het bezit zijn van een master of licentie, bij voorkeur georiënteerd op human ressources, arbeidsrecht, managementwetenschappen of andere menswetenschappen.
 • Gewenste kwaliteiten: deskundig adviseur, informatiebeheerder, projectleider of medewerker, dossierbeheerder, vertegenwoordiger van de GGC.
 • Een ervaring binnen het domein van aanwervingen is een pluspunt;
 • Een gevarieerde ervaring in verschillende facetten van personeelszaken is een pluspunt;
 • Ervaring binnen een publieke administratie, sociaal secretariaat of kennis van publieke administratie is een pluspunt;
 • Een goede kennis van de sociale wetgevingen is een pluspunt.
 • Kennis van de tweede Brusselse taal is een pluspunt.

Offerte

Offerte
 • Weddeschaal A101 [min. 45.575,72 €; max. 81.135,94 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (1,9999 op 01/01/2023);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met een aftrek van 1,09 €);
 • Hospitalisatieverzekering, inclusief kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk;

Voordelen

Voordelen
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding en/of een Villo! Abonnement;
 • Flexibele dienstregeling voor de 38-urige werkweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 verlofdagen per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om te genieten van een gunstige tweetaligheidspremie.

Selectieprocedure

Selectieprocedure

Aanwervingsprocedure :

De kandidaten moeten vooraf een schriftelijke test afleggen, op afstand, om hun technische vaardigheden te beoordelen. Deze test duurt 45 minuten en moet uiterlijk om 18u de dag voor het sollicitatiegesprek afgewerkt en ingediend zijn.

Het selectiegesprek vindt plaats ten overstaan van een selectiecommissie die de test zal hebben ontvangen en doorgenomen. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en heeft als doel de beroepsbekwaamheden te analyseren in relatie tot de vereisten van de functie, de kennis van onze administratie alsook de motivatie, interesses en affiniteiten met het werkterrein.

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u vóór 03/04/2023 contact opnemen met mevrouw Charlot Simoens, hetzij per e-mail jobs@ggc.brussels, hetzij per telefoon 02/552.01.33.

De persoonsgegevens die in het kader van deze vacature worden meegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de aanwerving voor de hierboven beschreven functie. De informatie zal alleen worden verwerkt ten behoeve van deze vacature en zal in geen geval aan derden worden doorgegeven. De DVC van de GGC zullen deze gegevens dan ook niet langer bewaren dan nodig is om deze aanwerving te verwerken. Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren of bezwaar wenst te maken, aarzel dan niet contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende adres: dataprotection@ggc.brussels.

Solliciteren

Solliciteren

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • het referentienummer van deze procedure: 2022_SRH_A1_44;
 • een motivatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet verzonden worden naar jobs@ggc.brussels voor 28/03/2023 voor 18u. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Mevr. Tiffany Pauwels, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 11 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 33.

Alleen volledige sollicitaties (cv en motivatiebrief) worden in aanmerking genomen. Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van de ontvangen sollicitaties. Kandidaten die het beste aan het vereiste profiel voldoen, worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Deze gesprekken zullen plaatsvinden van 12/04/2023 tot 21/04/2023, op afstand of in persoon, afhankelijk van de van kracht zijnde gezondheidssituatie. Uitstel van datum is niet mogelijk.

Contactgegevens

Contactgegevens

Mevrouw Nathalie Noël

De Leidend ambtenaar

jobs@ccc.brussels