2014

Brussel, Gezond Stadsgewest van de WGO (BGS) Haalbaarheidsstudie september 2013 - augustus 2014

Dit verslag heeft betrekking op de haalbaarheidsstudie over de toekomst van het project Brussel Gezonde Stad (BGS); het vormt de eerste fase van een heroriëntering na de integratie van het project binnen het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).

2014 - Gezondheidsprofiel van jongeren en jongvolwassenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Focus op sociale ongelijkheden in de transitie naar volwassenheid

In deze paper schetsen we het gezondheidsprofiel van de Brusselse jeugd, waar mogelijk een onderscheid makend tussen jongeren (18- tot 24-jarigen) en jongvolwassenen (25- tot 30-jarigen).

Rondetafelgesprek 2014 "Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest"

Ter gelegenheid van de publicatie van het Brussels armoederapport wordt een rondetafelgesprek georganiseerd met het oog op de publieke discussie over de vaststellingen van het rapport met alle betrokken actoren. De doelstelling ligt in het formuleren van nieuwe werkpistes die het parlementair debat kunnen voeden en tot beleidsactie aanzetten op het vlak van armoedebestrijding.