2013

Dossier 2013/1 Verkennend onderzoek naar de invoering van een armoedetoets in het Brussels Gewest

In de Beleidsnota armoedebestrijding 2009-2014 engageerde de Permanente interkabinettenwerkgroep (IKW) zich om een armoedetoets te ontwikkelen voor het Brussels Gewest. Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn werd belast met de uitwerking ervan. Voorliggend dossier van het Observatorium rondt de twee eerste jaren van het project af.