2012

2012-Synthese van de rondetafelgesprek

Het rondetafelgesprek vond plaats op 1 oktober 2013 en verzamelde 130 mensen, onder wie beleidsverantwoordelijken, lokale beleidsmakers, vertegenwoordigers van verenigingen die hebben meegewerkt aan het thematisch rapport en sociale hulpverleners.

Voorliggende Synthese van de rondetafel herneemt de belangrijkste conclusies van het Brussels armoederapport 2012 en vat de interventies van de panelleden en de reacties van de zaal samen.

2012 - Jongeren in transitie, volwassenen in wording - thematisch rapport

In dit rapport staan verschillende facetten centraal van de realiteit van de Brusselse jongvolwassenen die in armoede leven. Er wordt ingezoomd op verschillende levensdomeinen en de manier waarop de transitie naar volwassenheid binnen deze domeinen plaatsvindt: een eigen inkomen krijgen, de eerste stappen op de arbeidsmarkt, autonoom gaan wonen, veranderingen in de gezinssituatie, stopzetten of net voortzetten van scholing en vorming, etc.