Hartelijk welkom op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

Hartelijk welkom op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) speelt binnen het Brussels Gewest een belangrijke rol op het gebied van bijstand aan personen en gezondheidszorg. Ze is bevoegd voor de personen (de Brusselaars, maar ook de begunstigden van de diensten van de instanties uit de gezondheids- en welzijnssector) en voor meer dan driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, verzorgingsdiensten, opvangcentra, enz.) binnen deze sectoren. 

De GGC omvat eveneens, binnen haar structuur, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, de studiedienst voor gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Gewest.

Op onze website vindt u, naast nuttige informatie over de bevoegdheden en de activiteiten van onze instelling, ook de contactgegevens van alle door ons erkende instanties uit de gezondheids- en welzijnssector. Tot slot kunt u er ook tal van studies en publicaties downloaden.

Nieuws en aankondigingen

 • aankondiging
  24/12/2019 tot 02/01/2020
  Sluiting van de DVC van 25/12 tot en met 2/1

  De Diensten van het Verenigd College zullen gesloten zijn van 25/12 tot en met 2/1. Alvast onze beste wensen voor het nieuwe jaar.

 • aankondiging
  19/12/2019 tot 31/01/2020
  Impulseo : veranderingen vanaf 1/1/2020

  De wetgeving met betrekking tot Impulseo I (installatiepremie voor de huisartsen) wijzigt vanaf 1/1/2020. Impulseo II (tegemoetkoming in de loonkosten) en Impulseo III (tegemoetk...

 • aankondiging
  29/11/2019 tot 31/12/2019
  Ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg - Publieke oproep

  De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie lanceren een publieke oproep om de instelling aan te wijzen die de opdrachten zal uitvo...

 • werkaanbieding
  21/11/2019 tot 15/12/2019
  Werkaanbieding: wetenschappelijk medewerker voor het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (halftijds contract voor 6 maanden)

  De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoekt voor haar studiedienst “Observatorium voor Gezondheid en Welzijn” een weten...

 • Nieuws
  23/10/2019
  Lancering van de procedure van aanwijzing van een externe operator als "platform"

  Lancering van de procedure van aanwijzing van een externe operator als platform in de zin van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende het elektronisch uitwisselingsplatform v...

 • Nieuws
  23/10/2019
  Armoede, slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest

  Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad bestudeerde het fenomeen van slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest doorheen 3 verschil...