Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Hartelijk welkom op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

Heeft u vragen over de praktische organisatie van de vaccinatie ?
Bezoek onze website : www.coronavirus.brussels

Voor alle medische of wetenschappelijke vragen over de vaccinatie kunt u de website https://www.info-coronavirus.be raadplegen of het nummer 0800.14.689 telefoneren.

VACCINATIE COVID-19 - Vind de informatie die je zoekt

Hartelijk welkom op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) speelt binnen het Brussels Gewest een belangrijke rol op het gebied van bijstand aan personen en gezondheidszorg. Ze is bevoegd voor de personen (de Brusselaars, maar ook de begunstigden van de diensten van de instanties uit de gezondheids- en welzijnssector) en voor meer dan driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, verzorgingsdiensten, opvangcentra, enz.) binnen deze sectoren. 

De GGC omvat eveneens, binnen haar structuur, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, de studiedienst voor gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Gewest.

Op onze website vindt u, naast nuttige informatie over de bevoegdheden en de activiteiten van onze instelling, ook de contactgegevens van alle door ons erkende instanties uit de gezondheids- en welzijnssector. Tot slot kunt u er ook tal van studies en publicaties downloaden.

News and announcements