Logo de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Woningen voor ouderen

Specifieke woningen gebouwd of ingericht voor ouderen

Woningen voor ouderen zijn specifieke woningen (huizen, gedeelten van een huis of flats) die speciaal zijn gebouwd of ingericht voor 60-plussers. Een vzw, stichting of overheidsinstelling staat in voor het beheer ervan.

Deze materie wordt beheerd door Iriscare, een instelling van openbaar nut van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Alle nuttige informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Iriscare:

Voor burgers

Voor professionals